Strategija v javni razpravi

Železniki – Projektna skupina Občine Železniki skupaj z zunanjimi sodelavci končuje pripravo strategije razvoja občine za obdobje 2022–2028, zato vabi zainteresirane občane, društva, podjetja in druge organizacije k prebiranju razvojnega dokumenta, ki podaja usmeritve za razvojno delovanje ter investiranje občine in njenih javnih služb v prihodnjih letih. Strategija je dostopna na spletni strani občine. Mnenja in predloge za izboljšanje je možno pred obravnavo dokumenta na seji občinskega sveta oz. do vključno ponedeljka, 18. aprila, posredovati na e-naslov uprava@obcina.zelezniki.si.