Sprejeli dopolnjeni občinski prostorski načrt

Zgorje Gorje – Gorjanski občinski svet je na marčevski redni seji sprejel spremenjen in dopolnjen odlok o občinskem prostorskem načrtu. Občina Gorje je postopek začela že leta 2016, k spremembam so med drugim pristopili zaradi prejetih novih pobud po spremembi namenske rabe zemljišč. Prejetih je bilo 123 pobud za spremembo oziroma dopolnitev OPN, pri čemer se je večina pobud nanašala ravno na spremembo namenske rabe zemljišča. Približno 61 odstotkov pobud je bilo vključenih v spremembe in dopolnitve OPN, po uskladitvi z NUP pa je bilo v obravnavani dokument vključenih 57 odstotkov pobud. Občina Gorje je v postopku pripravila tudi javno razgrnitev, ki je potekala od 1. februarja do vključno 4. marca 2019, v tem času pa je bilo prejetih 47 pripomb in predlogov.