Direktorica muzeja ostaja Jana Babšek

Tržič – Tržiški svetniki so za direktorico javnega zavoda Tržiški muzej za mandatno dobo petih let ponovno imenovali Jano Babšek. Strinjali so se, da ima za nadaljnje delo izdelan jasen in izvedljiv program. Kot je Babškova pojasnila pred imenovanjem, so v muzeju leta 2019 zabeležili dobrih 13,5 tisoč obiskovalcev, lani v času epidemije pa 7500. Letno izvedejo od trideset do štirideset prireditev. V leta 2023 načrtujejo urejanje Germovke, kjer bo predvidoma razstava kovaštva in fužinarstva. V prihodnje nameravajo urediti muzejski vrt v urbani vrt s prireditvenim prostorom, zgodovinsko-naravoslovno pot čez Ljubelj (v povezavi z avstrijsko Koroško), dostopnost do muzeja in preseliti Slovenski smučarski muzej v večje prostore.