Takole bo videti ureditev osrednjega objekta, to je gospodarskega poslopja z dvoriščem, levo zadaj je Prešernova rojstna hiša. / Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin

Načrt prenove Prešernove domačije

Na ministrstvu za kulturo so predstavili načrte celovite prenove Prešernove domačije v Vrbi. Osrednji objekt novega kulturnega centra bo prenovljeno gospodarsko poslopje, v katerem bo sprejemni center za obiskovalce s trgovino s spominki. Uredili bodo tudi dvorišče, vrtiček in sadovnjak.

V sklopu Prešernove domačije stoji tudi nekdanji stanovanjski objekt Vrba 1, ki ga je odkupila Občina Žirovnica. Župan Leopold Pogačar je dejal, da so z državo želeli podpisati sporazum, da bi vodili enoten projekt, a se je država odločila drugače. Občina je kljub temu sklenila pogodbo z istim projektantom kot država, do konca leta želijo vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Objekt bodo porušili in zgradili novega, v njem pa načrtujejo gostinsko dejavnost, ki v Vrbi manjka, v delu pa galerijo. Po ocenah naj bi občinski del projekta stal 800 tisoč evrov.

Ljubljana, Vrba – Država začenja celovito prenovo območja Prešernove domačije v Vrbi, ki naj bi v novi podobi zaživelo prihodnje leto. Projekte so predstavili v torek na ministrstvu za kulturo v Ljub­ljani. Minister za kulturo Vasko Simoniti je dejal, da je bil ob obisku Prešernove rojstne hiše v Vrbi pred dvema letoma »zaprepaščen nad uboštvom, ki je sijalo iz te hiše«, in takrat je padla odločitev, da bodo območje celovito prenovili. Država je namreč leta 2020 odkupila Ribčevo gospodarsko poslopje, ki je nekdaj pripadalo Prešernovi hiši, medtem ko je Občina Žirovnica postala lastnica stanovanjskega objekta Vrba 1.

S prenovo naj bi v Vrbi zaživel kulturni in interpretacijski center, ki bo nudil večplasten vpogled v Prešernovo življenje in delo. Investicija je vredna okoli dva milijona evrov.

Ta čas dokončujejo izdelavo projekta za izvedbo in pridobivajo gradbeno dovoljenje, pri projektu pa sodeluje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Arhitekturno zasnovo je predstavil Aleksander Ostan iz Ateljeja Ostan Pavlin. Kot je dejal, so nekatere spremljajoče objekte, denimo svinjak, že podrli, prav tako bodo porušili nekaj prizidkov gospodarskega poslopja. Osrednji objekt novega kulturnega centra bo prenovljeno gospodarsko poslopje, ki bo prvi objekt, v katerega bodo vstopili obiskovalci. V njem bo v pritličju sprejemni center za obiskovalce s trgovino s spominki, razstavni prostor s sodobno stalno razstavo o Prešernu ter servisni prostori s sanitarijami. V prvem nadstropju bodo uredili večnamenski prostor za kulturne dogodke in predavanja, povsem na vrhu pa bo urejena še manjša pisarna za zaposlene. Uredili bodo dvorišče, ki bo postalo odprt osrednji prostor druženja, vrtiček oziroma garklc ter sadovnjak z avtohtonimi sortami sadnih dreves. Načrtujejo tudi obnovo učilnice na prostem, ki se nahaja tik ob rojstni hiši. Vzporedno z obnovo gospodarskega poslopja bodo potekala konservatorsko-restavratorska dela za obnovo Prešernove rojstne hiše, konservatorski načrt s popisom del je že izdelan.

Minister Simoniti je ocenil, da gre za imeniten projekt, Prešernova domačija pa bo dobila simbolno vrednost, ki ji pripada. Ob tem je Simoniti napovedal, da bodo pri urejanju pozornost namenili tudi škofu Antonu Vovku, ki je bil rojen v isti hiši kot sto let prej France Prešeren.