Iščejo novega koncesionarja

Vodice – Občinski svet v Vodicah je ta teden obravnaval odlok o podelitvi koncesije za opravljanje patronažne službe in zdravstvene nege v občini, katerega sprejem je potreben za izvedbo javnega razpisa in podelitve nadomestne koncesije. Konec lanskega novembra sta namreč iz zdravstvenih razlogov pogodbo odpovedali dosedanji koncesionarki, takrat pa je tudi začel teči šestmesečni odpovedni rok, v katerem mora občina najti novega koncesionarja. Zaradi precej zahtevnega postopka in možnosti časovne stiske je občinski svet odlok obravnaval po hitrem postopku, kar bo predvidoma omogočilo pravočasno objavo razpisa in izbiro novega koncesionarja. Občina je sicer že decembra lani pridobila pozitivno mnenje k razpisu in podelitvi novih koncesij Zdravstvenega doma Ljubljana, januarja letos pa tudi pozitivna mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ministrstva za zdravje k predlogu odloka.