Zdravstveni dom Medvode se srečuje s prostorsko stisko in njeno rešitev si je kot enega od ciljev zadal tudi novi direktor mag. Rajko Vajd, dr. med. spec. / Foto: Peter Košenina

Vrača se Rajko Vajd

Občinski svet Občine Medvode je izdal soglasje k imenovanju mag. Rajka Vajda, dr. med. spec., za direktorja Zdravstvenega doma Medvode za mandatno dobo štirih let.

Dr. Rajko Vajd: »Če nam bo uspelo realizirati vse tri zadane cilje, bomo eden prvih zdravstvenih domov, ki bodo ključno razbremenili zdravstveno osebje, ki pregoreva, povečali njihovo zadovoljstvo, posledično bodo zadovoljni tudi uporabniki, saj se bo izboljšala kvaliteta storitve.«

Medvode – Vajd je to funkcijo že opravljal, zadnji mandat pa je direktorica mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med. spec., ki se je prav tako prijavila na razpis. Prispeli sta dve pravočasni vlogi, Svet zavoda Zdravstveni dom Medvode pa je sprejel sklep, da se za direktorja imenuje dr. Vajd. Za soglasje so zaprosili občinski svet, ki ga je tudi podal.

»Na razpis za direktorja sem se prijavil po dveh mandatih, ko sem Zdravstveni dom Medvode že vodil. V vmesnem času sem za šest let prevzel vodenje ene največjih zdravstvenih ustanov na primarnem nivoju: Zdravstveni dom Ljubljana – enota Center. Nabral sem nove izkušnje in ob razpisu v Medvodah začutil, da bi s pridobljenim znanjem, izkušnjami in poznavanjem zavoda še lahko prispeval k razvoju primarne zdravstvene dejavnosti v občini,« je dr. Rajko Vajd občinskim svetnikom pojasnil svojo odločitev. V programu poudarja tri točke: »Zdravstveni dom Medvode je treba prenoviti in eden od glavnih ciljev je, da se spremenjenemu načinu primarnega osnovnega zdravstva da nova oblika z zaposlenimi, ki so trenutno v zavodu, ki delajo dobro, kar se je izkazalo tudi v epidemiji. Zdravstveni dom Medvode je bil dobro voden, zaposleni niso odhajali, delovno okolje je bilo takšno, da so se radi zaposlovali. Tudi prostorska stiska z odlično pridobljenimi programi nakazuje na to, da zdravstveni dom potrebuje obnovo, prizidek. Ob ustrezni ureditvi delovnih pogojev bi se nadaljevala, izboljšala dobra klima, predvsem pa bi od tega nekaj pridobili uporabniki. Problem dvojne obravnave bi združili v enoten tim. Čas je, da se ta oblika dela vzpostavi tudi v Medvodah. Lahko bi bili eden prvih zdravstvenih domov, ki bi po letu 2010, ko so se uvedle referenčne ambulante, ambulante družinske medicine zasnovali po tem konceptu. Drugi cilj je ustvarjanje dobrih delovnih pogojev. Upam, da bodo tudi pod mojim vodenjem takšni, da ne bo prišlo do fluktuacije osebja, kar je na splošno velik problem, ki ga Medvode nimajo – tudi na račun vodenja direktorice. Naslednji cilj pa je informatizacija, dostopnost zdravstva za uporabnike. To je problem celotne Slovenije, ne samo Medvod.«

Poudaril je še, da je treba rešiti vse tri točke, ki si jih je zadal kot najpomembnejše. »Če nam bo to uspelo, bomo eden prvih zdravstvenih domov, ki bodo ključno razbremenili zdravstveno osebje, ki pregoreva, povečali njihovo zadovoljstvo, posledično bodo zadovoljni tudi uporabniki, saj se bo izboljšala kvaliteta storitve,« je zaključil dr. Vajd.