V času gradnje bo zaradi zapor obvoz potekal po lokalnih cestah. / Foto: Gorazd Kavčič

Dela bodo potekala v več fazah

Gorenjska gradbena družba, podjetje VGP Kranj in INKAING so začeli načrtovano gradnjo infrastrukture v območju državne ceste skozi naselje Spodnje Gorje. Dela bodo zaradi optimizacije dostopov potekala v več fazah.

Spodnje Gorje – Decembra lani je izvajalec, podjetje INKAING, začel gradnjo povezovalnega fekalnega kanala na območju Spodnje Gorje–Podhom ter pripadajočega črpališča. Povezovalni kanal bo omogočil navezavo gravitacijskega kanala, ki se gradi v cestnem telesu državne ceste od križišča pri Fortuni v smeri proti Bledu, in obenem priklop na javno kanalizacijsko omrežje temu delu naselja Spodnje Gorje. Izvajalec te gradnje je podjetje VGP Kranj, s katerim je Občina Gorje sklenila pogodbo za gradnjo več sklopov javnega kanalizacijskega omrežja na območju državne ceste Javornik–Gorje, gradnja pa se je začela v zadnjem tednu januarja. »Ker gre za poseg v državno cesto, je bil pristop h gradnji vezan na projekt rekonstrukcije ceste, meteorne kanalizacije in gradnjo pločnikov ter javne razsvetljave, kjer je investitorica država, občina pa je zaradi gradnje pločnikov in javne razsvetljave soinvestitorica v višini slabih dvanajst odstotkov. Izvajalec te gradnje je Gorenjska gradbena družba,« so pojasnili na Občini Gorje.

Gradnja bo predvidoma potekala v dveh zaporednih fazah. Prva se izvaja od Fortune do Trgovine Mercator v Spodnjih Gorjah, kjer je popolna zapora prometa, in bo predvidoma zaključena do 30. aprila letos. V času gradnje bo zaradi zapor obvoz potekal po lokalnih cestah, o zaporah pa javnost obveščajo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletni strani Občine Gorje. Ker bodo zaradi gradbenih del na regionalni cesti in obcestne pozidave občasno onemogočeni dostopi do stanovanjskih stavb, je občina zagotovila možnost parkiranja na začasno utrjenem zemljišču v neposredni bližini, kjer se izvajajo dela prve faze. Enako bo poskušala zagotoviti tudi v preostalih fazah oziroma odsekih gradnje.