Učenci in mentorice projekta Erasmus+ na OŠ Cvetka Golarja / Foto: arhiv šole

Spodbuda branju

Osnovna šola Cvetka Golarja iz Škofje Loke sodeluje v projektu Erasmus+ z uradnim naslovom Reading books through the lens of STEAM, ki ga prevajajo kot: STEAM – Za več znanja in branja.

Omenjenemu Erasmus+ projektu so se v OŠ Cvetka Golarja pridružili v lanskem šolskem letu, pred kratkim pa so se udeležili že drugega virtualnega srečanja z učenci partnerskih šol. Pri projektu, katerega cilj je izboljšati bralno pismenost učencev, sodelujejo še šola iz Litve kot glavna koordinatorica ter šole iz Italije, Grčije, Romunije in Bolgarije.

»Učence želimo spodbuditi k branju knjig z uporabo različnih bralnih strategij in razvijati spretnosti STEAM – to je kratica za Science, Tehnology, Engineering, Art, Mathematics, kar v slovenščini pomeni znanost, tehnologija, tehnika, umetnost in matematika,« je razložila koordinatorica projekta v šoli Svetlana Urbančič. Tako želijo krepiti naravoslovne, inovativne, umetniške, jezikovne in kulturne kompetence učencev. »Branje, razumevanje prebranega in kritično mišljenje je ključno za učenje ter pridobivanje znanj in informacij.« Za učence so izbrali knjige, ki so prevedene v jezike vseh držav, ki sodelujejo pri projektu. Doslej so tako prebrali: Fahrenheit 451 Raya Bradburyja, Ne ubijaj slavca Harperja Leeja in Malega princa Antoina de Saint-Exupéryja.

Ker se z vrstniki iz partnerskih držav ne morejo srečevati v živo, saj je covid-19 onemogočil potovanja, se srečujejo na Zoomu. Na drugem srečanju v januarju, ki bi sicer moralo potekati v Litvi, so učenci v angleškem jeziku predstavili dosedanje delo. V OŠ Cvetka Golarja so vsebino prebranih knjig povezali s fiziko in biologijo. »Izhodišče je bila tema iz Malega princa, da skrbiš za nekoga, ki ga imaš rad. Učenci so se zato odločili, da bodo posadili rastlino in spremljali njeno rast od semena do cveta,« je pojasnila Svetlana Urbančič. Učenci 8. d pa so steno pred učilnico fizike poslikali z motivi iz našega osončja. Postopek nastajanja stenske poslikave so posneli na film, ki so ga predvajali na srečanju. Za učence so v okviru srečanja pripravili še delavnice, na katerih je vsak izdelal svoje znamenje zodiaka iz različnih materialov.

Zdaj se že veselijo naslednjega srečanja konec marca v Italiji, za katerega upajo, da ga bodo lahko izvedli v živo. »Sicer pa se v živo zagotovo srečamo maja na naši šoli,« je optimistično dodala Svetlana Urbančič.