Žirovniški župan Leopold Pogačar si želi, da bi območje ob Prešernovi rojstni hiši v celoti zaživelo v dveh letih. / Foto: Gorazd Kavčič

Na kavo k Prešernu čez dve leti

V Žirovnici upajo, da bodo na kulturni praznik leta 2024 obiskovalce že lahko sprejeli v novem Prešernovem muzejskem kompleksu, ki ga bodo uredili v sodelovanju z državo. V sklopu kompleksa bo deloval tudi gostinski lokal s pridihom Prešernovih časov.

Ob decembrskem obisku vlade na Gorenjskem je minister za kulturo Vasko Simoniti dejal, da je obnova predvidena v obdobju 2022–2023, muzejski kompleks bo predstavljal zaokroženo celoto gorenjske kmečke domačije: bivalni objekt, gospodarsko poslopje z dvoriščem, vrt z vodnjakom in sadovnjak. Predvidena investicijska vrednost projekta naj bi bila dva milijona evrov.

Vrba – Pred slovenskim kulturnim praznikom smo žirovniškega župana Leopolda Pogačarja vprašali, v kateri fazi je obnova odkupljenih objektov ob Prešernovi rojstni hiši in kdaj bodo začeli graditi obvoznico mimo Vrbe.

Kot je znano, je občina leta 2019 odkupila stanovanjski objekt Vrba 1, ki se nahaja med Prešernovo rojstno hišo in cerkvijo sv. Marka. Obenem je država postala lastnica gospodarskega poslopja ob hiši. Tako bo projekt obnove stanovanjskega objekta vodila občina, gospodarskega objekta pa država, skupaj pa naj bi nastal Prešernov muzejski kompleks.

Država ta čas pripravlja projektno dokumentacijo, v obnovljenem skednju naj bi uredili dvorano za šestdeset ljudi, manjšo trgovino, galerijo in skladišče. Občina Žirovnica pa vzporedno pripravlja projekte oživitve nekdanjega stanovanjskega objekta, ki nima zgodovinske in kulturne vrednosti, zato naj bi ga po sedanjih načrtih podrli in zgradili novega. Načrtujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še letos, saj želijo projekt prijaviti na razpis sklada za okrevanje, kjer bodo na voljo namenska sredstva za razvoj kulturnega turizma. V objektu želijo urediti gostinsko dejavnost, ki bi jo izvajal najemnik, poleg tega pa želijo pripraviti prezentacijo zgodovinskega obdobja, v katerem je živel in deloval Prešeren.

»A pri tem ne bo šlo za podvajanje zbirke iz Prešernove rojstne hiše, temveč za predstavitev časa, običajev, fotografij,« je poudaril Pogačar. In kdaj naj bi obiskovalce sprejeli v novem Prešernovem muzejskem kompleksu? Župan upa, da za kulturni praznik 2024.

Kako pa kaže z obvoznico mimo Vrbe? Po županovih besedah so že začeli postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, še letos bodo začeli tudi odkupovati potrebna zemljišča, saj mora biti občina lastnica zemljišč, po katerih bo tekla obvoznica. Za projekt je v letošnjem občinskem proračunu zagotovljenih 600 tisoč evrov. Gradbeno dovoljenje pričakujejo do konca leta, zatem pa naj bi izvedli razpis za izvajalca del. Obvoznico bi tako lahko začeli graditi prihodnje leto.

Ob tem je Pogačar ponovno poudaril, da je gradnja obvoznice nujna, postopki pa so trajali dlje, kot so upali. Pogačar je prepričan, da tudi zahodna trasa obvoznice (za vzhodno niso dobili soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine), ko bo zgrajena, ne bo povzročala slabe volje med domačini, dosegla pa bo svoj namen: Vrbo bo razbremenila gostega prometa, ki se vije tik ob Prešernovi rojstni hiši.