Štiristo evrov za ogrevanje

Dvesto evrov. Dvesto petdeset evrov. Štiristo enajst evrov. To so zneski na položnicah, ki jih je za ogrevanje v zadnjih treh mesecih prejela Jeseničanka. Gospa živi v sedemdeset kvadratnih metrov velikem kletnem stanovanju v starejši večstanovanjski hiši. Podobno visoke položnice prejemajo številni Jeseničani, ki jih s toploto oskrbuje koncesionar Enos OTE prek sistema daljinskega ogrevanja. Razlog naj bi bil v višji ceni energentov, torej zemeljskega plina na svetovnem trgu. Cena megavatne ure toplote se je tako na Jesenicah dvignila s 87 na kar 145 evrov. Potem ko so se občani organizirali in zbrali več kot 1100 podpisov ter od Občine Jesenice zahtevali ukrepanje, je prišlo do dogovora, da bo ENOS OTE ceno megavatne ure za november in december znižal za 15 evrov. To se je tudi zgodilo, a žal so bile januarske položnice kljub temu astronomske, saj je bila v decembru zaradi nižjih zunanjih temperatur tudi poraba višja. Podobno bo tudi s položnicami za januar, ki je mrzel mesec; kot kaže cenik, objavljen na spletni strani ENOS OTE, bo tudi za januar veljala cena 127 evrov za megavatno uro. A to je še vedno med najvišjimi cenami v državi, dražje daljinsko ogrevanje imajo samo na Ravnah na Koroškem in v Trbovljah ...

Zaradi gneva občanov, ki so oblikovali celo posebno skupino na Facebooku in začeli objavljati fotografije položnic, so na Občini Jesenice začeli iskati nove rešitve, po zadnjem predlogu naj bi vsem, ki so se zaradi visokih stroškov ogrevanja znašli v socialni stiski, nudili izredno denarno pomoč. O tem naj bi odločali na februarski seji občinskega sveta, kjer je pričakovati burno razpravo. Tudi zaradi problematike ogrevanja je namreč v občinskem svetu prišlo do razkola, saj je del svetnikov decembra od župana zahteval sklic izredne seje. Župan je zahtevo zavrnil, češ da so o tem govorili v sklopu nedavne redne seje, in predlagal, da razpravo opravijo na februarski seji. Dve svetniški skupini – Levica in SD – sta tako izredno sejo sklicali sami, a je bila zaradi obstrukcije drugega dela svetnikov nesklepčna, udeležil pa se je ni niti župan. V resnici je možnosti za ukrepanje malo. Koncesijska pogodba velja do leta 2039, enostranska prekinitev, kot to predlagajo nekateri, bi bila za občane in občino finančno prezahtevna, pa tudi občani bi ostali brez vira toplote, opozarja župan.

Na Jesenice, ki je že doslej veljala za socialno šibkejšo občino, je tako letos glasno potrkala še energetska revščina. Ljudje sedijo v mrzlih stanovanjih. A prave razsežnosti problematike se bodo pokazale šele v prihodnjih mesecih, ko se bodo zaradi nezmožnosti plačila astronomskih položnic pri marsikom nakopičili dolgovi in bo koncesionar začel vlagati sodne izvršbe …