Hranilnica Lon (še) ne bo dobila novega večinskega lastnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Dražba preklicana

Sklad Kylin Prime ostaja večinski lastnik Hranilnice Lon.

Kranj – V ponedeljek bi morala potekati dražba nekaj več kot 37-odstotnega deleža Hranilnice Lon v lasti sklada Kylin Prime. A je sklad po poročanju več medijev pravočasno poplačal približno devetsto tisoč od skupno milijona evrov dolga, zaradi česar je bila dražba odpovedana.

Kylin Prime tako ostaja največji lastnik kranjske hranilnice, čeprav nima glasovalnih pravic. Zaradi kršenja prevzemne zakonodaje mu jih je namreč v maju 2019 odvzela Banka Slovenije in nato tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev. Banka Slovenije kot regulator domačega bančnega sistema namreč skladu ni dala soglasja za prevzem hranilnice, saj da ni ustrezno pojasnil izvora kapitala za prevzem. Naložila mu je zmanjšanje lastniškega deleža oz. odsvojitev vseh delnic, ki jih imajo v nasprotju z določbami zakona o bančništvu. Sklad je del delnic vmes tudi prodal, a kot je presodila Banka Slovenije, podjetjem, ki so s skladom poslovno povezana.

Kot so zapisali v zadnjem objavljenem letnem poročilu za leto 2020, so imeli v Lonu v tem obdobju sicer slabih 27 tisoč strank in odprtih dobirh 18 tisoč transakcijskih računov, od tega nekaj več kot štiri tisoč pravnih oseb.