Konec špekulacij z mejami parcel

V Kranju so uvedli obvezno soglasje občine za spremembo meje parcele, saj želijo preprečiti različne špekulacije, ki so se pri spreminjanju parcelnih mej dogajale v preteklosti.

Kranj – Z januarjem je začel veljati novi Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju mestne občine Kranj (MOK), ki določa območja, na katerih je potrebna pridobitev soglasja občine v upravnih postopkih spreminjanja meje parcele. Podoben odlok je sprejelo že več slovenskih občin, med drugim tudi Bled.

Kranjski mestni svet je omenjeni odlok sprejel zaradi nevzdržnega stanja na področju spreminjanja parcelnih mej, so razložili na MOK. Razširjena je bila namreč praksa, da se v postopkih parcelacij zemljiških parcel niso oblikovale gradbene parcele, ki predstavljajo zemljišče pod stavbo in funkcionalno zemljišče, ki pripada tej stavbi, ampak so se odmerjale parcele različnih oblik in velikosti, ki odstopajo od veljavnih prostorskih aktov in v prostor vnašajo nered.

»Zaznali smo kar veliko špekulacij oziroma malverzacij. Meje so se spreminjale nesorazmerno zaradi plačevanja nižjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihajalo je do kar velikih problemov, ko kupci hiš niso dobili uporabnega dovoljenja. Zdaj smo določili območja, kjer je treba dobiti soglasje občine za spremembo meje, prav zato, da se izognemo tem špekulacijam,« je razložil kranjski župan Matjaž Rakovec.

Na občini so dodatno pojasnili, da bo uveljavitev odloka prinesla bolj racionalno izkoriščen prostor. »Omogočeno bo tudi aktivno spremljanje in izvajanje določil v sprejetih prostorskih aktih občine, s katerimi se bodo lahko vsaj delno preprečile nekatere črne gradnje in v nekaterih primerih tudi večkratni stroški parcelacij,« so poudarili.

V skladu z odlokom je soglasje za spreminjanje meje zemljiške parcele obvezno na stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo S za stanovanjske površine (SS, SB, SK, SP), C za centralne dejavnosti (CU, CD) in A za razpršene gradnje, kot so določena z občinskim prostorskim načrtom MOK. Prav tako so v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu določeni pogoji, pod katerimi je dovoljeno spreminjanje mej parcel. S sprejetjem odloka je seznanjena tudi Geodetska uprava Republike Slovenije, ki bo omogočila, da bodo prej omenjena območja vidna in dostopna v njihovem javnem pregledovalniku, pojasnjujejo na občini.

Vloga za soglasje je do­stopna na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si/kontakt/e-uprava).