Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon in župan Matjaž Rakovec v novem drevoredu Zarta / Foto: Komunala Kranj

Tudi Komunala pomaga pri ozelenitvi Kranja

Kranj – Prizadevanjem Mestne občine Kranj za ozelenitev mesta se je pridružila tudi Komunala Kranj, ki je pred zmrzaljo uredila drevored lipovcev ob cesti Savska loka, in sicer od vhoda na Centralno čistilno napravo Kranj do Zbirnega centra Zarica. Drevored je del širše zelene ureditve področja Zarice, kjer je Komunala Kranj v lanskem letu zasadila približno 180 dreves in grmovnic. Novi nasad so poimenovali Drevored Zarta, kakršno je tradicionalno poimenovanje soteske Zarica.