Publikacija o uresničenih in zastavljenih projektih

Škofja Loka – Te dni so občani Škofje Loke v svoje nabiralnike prejeli publikacijo Občina Škofja Loka v letu 2021. V njej je na slikovit način opisan pregled realizacije strategije občine v preteklem letu. Po uvodnih besedah župana Tineta Radinje, podžupana Roberta Straha in direktorice občinske uprave mag. Špele Justin so v rubrikah Modra Loka, Zelena Loka, Zadovoljna Loka, Mobilna Loka in Pisana Loka razporejeni projekti in aktivnosti, ki so jih izvedli v preteklem letu. Tokrat so v publikacijo vključili tudi znake za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter nekatere druge koristne informacije in naslove.