V Škofji Loki si želijo postati mestna občina, za kar imajo številne argumente. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka naj bi postala mestna občina

Ta teden je poslanec Mihael Prevc v zakonodajni postopek vložil predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, po kateri bi Škofja Loka dobila status mestne občine. Odločitev morda že do pomladi.

Kot je v vlogi poudaril poslanec NSi Mihael Prevc, je mesto Škofja Loka upravno, gospodarsko, kulturno, socialno in geografsko središče širšega škofjeloškega območja.

Škofja Loka – O tem, da bi Škofja Loka postala mestna občina, je bilo v zadnjih letih že več pogovorov in predlogov, saj po zakonu o lokalni samoupravi izpolnjuje veliko večino zahtevanih pogojev. Občina namreč lahko dobi status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja.

Kot je v vlogi poudaril poslanec NSi Mihael Prevc, je mesto Škofja Loka upravno, gospodarsko, kulturno, socialno in geografsko središče širšega škofjeloškega območja. Že danes je sedež demografsko zelo vitalne, močne in dinamične regije, ki je gospodarsko in podjetniško prodorna.

Prav tako je mesto Škofja Loka gospodarsko središče z izjemnim razvojnim potencialom. Industrija je v občini nadpovprečno razvita, prav tako je zaradi tesne povezanosti s šolstvom nadpovprečen njen potencial rasti.

Škofjeloška podjetja so v zadnjem desetletju uspešno prestala prestrukturiranje in so gospodarska hrbtenica Gorenjske. Podjetjem naklonjena prostorska politika dodatno omogoča razvoj gospodarstva in večanje števila vse bolj kakovostnih delovnih mest z vse višjo dodano vrednostjo tudi v prihodnje, je poslanec Mihael Prevc tudi zapisal v predlogu novele zakona.

Občina Škofja Loka je tudi stičišče transportnih poti in predstavlja vstop v regijo. Prav tako je Škofja Loka center kulturnega in družbenega življenja za širšo regijo.

V Škofji Loki je sedež več javnih zavodov, ki pokrivajo več občin in širše škofjeloško območje.

»Mislim, da bi naša občina morala imeti status mestne občine, saj smo regijsko središče širšega škofjeloškega območja. V tukajšnjih štirih občinah živi skoraj petdeset tisoč ljudi in gotovo izpolnjujemo večino kriterijev. Seveda bo marsikaj odvisno od politične volje, zato težko napovem, ali nam bo uspelo. Odvisno je od glasovanj v državnem zboru, zagotovo pa imamo res močne argumente, ki jih želimo poudariti,« je povedal škofjeloški župan Tine Radinja in dodal, da nekatere sedanje mestne občine ne zadoščajo prav vsem kriterijem, vseeno pa imajo status, ki jim omogoča več priložnosti pri delitvi evropskih sredstev.

Če bo predlog uspešen v državnem zboru, bi se Škofja Loka pridružila dvanajstim občinam, ki že imajo status mestne občine. To so poleg Ljubljane in Maribora še Kranj, Celje, Koper, Krško, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. »Računamo, da se bo o našem statusu v državnem zboru odločalo še v tem mandatu,« je še dodal župan Radinja.