Sodomija

V prijavi na okrajni komisariat Žužemberk beremo, da je v ponedeljek dopoldan (30. 8. 1841) Anton Koprivc pasel živino na Bezlajevi senožeti. Ko je zaganjal pobeglo živino iz grmovja, je naletel v neki vrtači na Janeza Zabukovca (17), kako občuje s kravo Jurija Pudlogarja. Ujel ju je ravno sredi akta. Koprivc o tem ni molčal in kmalu se je govorica razširila po vsej okolici. To je izzvalo pohujšanje v celi občini, in da se temu naredi konec, je župnik ukazal staremu očetu obdolženega (Zabukovc je bil brez staršev), da zadevo prijavi na okrajni gosposki. Janez je dejanje zanikal in se branil, da je Koprivc te govorice razširil iz maščevanja, ker naj bi ga Janez ob kresu natepel.

Okrajna gosposka Žužemberk je po začetnem zaslišanju Zabukovca od kazenskega sodišča v Ljubljani dobila natančna navodila, da prijavitelja Koprivca zaslišijo, koliko je bil oddaljen, ko je opazoval dejanje, ali je bila krava v času dejanja privezana, ali je Zabukovc svoj razmnoževalni organ vtaknil v nožnico krave, in če, kako je to storil, kako dolgo ga je imel notri, je bil pri tem miren ali se je premikal, kako se je premikal, ali je bila krava pri tem mirna ali se je upirala in kakšno je bilo njeno premikanje, ali se je priča prepričala, da je Zabukovc s svoje strani spolni akt izvršil do konca.

Na kazenskem zaslišanju v Ljubljani je Zabukovc dejanje zanikal, češ da Koprivc ni prav videl, da je škilast in da je krava previsoka, da bi lahko z njo nečistoval. Ta dva ugovora so zavrgli, a so preiskavo vseeno ukinili zaradi pomanjkanja dokazov.

Obdolžena v zadnjih dveh omenjenih primerih sta dejanje zanikala in preiskava proti njima je bila ukinjena zaradi pomanjkanja dokazov. Naslednja dva kravja ljubimca sta svoje živinsko tešenje pohote priznala in bila seveda kaznovana.

Prvi je bil Jožef Kolenc z Bleda. Sin kirurga Marka Kolenca, rojen 17. 3. 1814 na Bledu. Zaradi sodomije in kraje je bil v kazenski preiskavi v Ljubljani od 21. 7. do 25. 11. 1830. Priča Jurij Vargl je izjavil, da naj bi Kolenc pozimi večkrat prišel k njemu lačen in bos in da se ga je takrat usmilil s kislim mlekom in kruhom. Vargl in še dve priči so Kolenca sicer sumili manjših kraj.

Glede sodomije je preiskovanec priznal, da je pred svečnico nečistoval s črno telico Marije Soklič. Zgrabil jo je, telico, medtem ko je žrla in je imela glavo v jaslih, za rep, da ni mogla ritati in se mu izmikati. Tako je naslonjen nanjo stoje nečistoval kakih pet minut, dokler ga ni presenetila gospodinja Marija Soklič in je hitro pobegnil iz hleva.

Kasneje je priznal, da je to počel že enkrat prejšnjo zimo, v letu 1829. Zagotavljal je, da mu včasih pride tako, da se sploh ne zaveda samega sebe, kar traja »pol četrt ure«. Da se mu to dogaja skorajda vsak dan ter da je obe nečistovanji zagrešil v takšnem stanju.

Glede na njegovo »prejšnje življenje« (kolikor ga je 16-letnik sploh imel) in na očitane prestopke kraje, ki so jih obravnavali poleg zločina sodomije, so Kolenca obsodili na sedem mesecev ječe.