Zmanjšati želijo količino odpadkov

Z Zero Waste (brez odpadkov) strategijo so v Železnikih predvideli različne ukrepe za zmanjšanje količin odpadkov.

Železniki – Železnikarski občinski svetniki so na decembrski seji potrdili Zero Waste strategijo, ki se nanaša tudi na občino Škofja Loka, kjer jo bodo potrjevali ta mesec. Občini sta se mreži slovenskih občin na poti do družbe brez odpadkov pridružili na pobudo Razvojne agencije Sora (RAS), v postopku pa so sodelovali še Komunala Škofja Loka, različni deležniki, ki so se v različnih fazah vključili v pripravo strategije, in društvo Ekologi brez meja, ki koordinira program Zero Waste Slovenija.

Kot je svetnikom pojasnil direktor RAS Gašper Kleč, se količine zbranih odpadkov povečujejo, čeprav so v »koronskem« letu 2020 zaznali rahel upad. V občini Železniki je bilo predlani zbranih 1281 ton odpadkov: blizu 192 kilogramov na občana, od tega 63 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov, delež ločeno zbranih odpadkov pa je predstavljal 67 odstotkov. S strategijo so predvideli, da bi do leta 2031 delež ločeno zbranih frakcij zvišali na 76 odstotkov, pri čemer bi na prebivalca zbrali največ 200 kilogramov odpadkov, od tega manj kot 50 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov.

Za dosego zastavljenih ciljev so predvideli nabor ukrepov za zmanjševanje količin odpadkov. Kot je pojasnil Kleč, imajo ta čas v pripravi letne načrte dela. Letos bo ključno ozaveščanje v javni upravi in vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer lahko nagovorijo tudi otroke, ter preko različnih komunikacijskih kanalov informirati občane, kako lahko z majhnimi koraki zmanjšajo količino ustvarjenih odpadkov. Še posebej si želijo izboljšanja razmer pri večstanovanjskih objektih, kjer je ločevanje odpadkov še vedno najslabše. Pripravili naj bi tudi prireditev brez odpadkov. Občinska svetovalka za komunalno dejavnost Saša Lazar je dodala, da nameravajo v prihodnosti postaviti dva pitnika, predvidoma ob tržnici in bodoči kolesarski stezi, ter začeti postopke pridobivanja certifikata Voda iz pipe.

Direktor Komunale Škofja Loka Primož Ržen je povedal, da iščejo načine, s katerimi bi občanom približali ločevanje odpadkov. Tako so že novembra v Dolenji vasi uvedli poskusno zbiranje papirja po sistemu od vrat do vrat, vzpostaviti nameravajo ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja, uvesti dodatne zbiralne akcije odpadkov ... Drugi del aktivnosti bodo usmerili v obveščanje in ozaveščanje občanov. »Zdi se nam zelo pomembno, da pridejo ljudem v kri ta sistem in prednosti ločevanja,« je poudaril Ržen ter dodal, da sta cilja Zero Waste strategije prav zmanjševanje celotne količine odpadkov in zvišanje deleža ločeno zbranih odpadkov. Če bodo uspešni, se bo to v nekaj letih odrazilo tudi na nižjih zneskih na položnicah.