Izbris podatkov v krstni knjigi

Upravno sodišče je s sodbo potrdilo odločbo Informacijskega pooblaščenca, da posameznik s sklicevanjem na pravico do izbrisa (pravica do pozabe) ne more doseči izbrisa svojih osebnih podatkov iz krstne knjige, ki jo upravlja Katoliška cerkev.

Ljubljana – Posameznik je v konkretnem primeru zahteval izbris vseh svojih osebnih podatkov iz krstne knjige Katoliške cerkve. Slednja naj bi, tako navaja, njegove osebne podatke v krstni knjigi vodila nezakonito, saj naj sam ne bi nikoli privolil v tako obdelavo svojih osebnih podatkov oziroma je tako privolitev (ki so jo zanj podali starši) nedvoumno preklical.

Katoliška cerkev je kot upravljavec to zahtevo posameznika zavrnila. O pritožbi zoper odločitev je nato odločal Informacijski pooblaščenec. Po njegovih ugotovitvah, ki jih je potrdilo tudi sodišče, gre pri vodenju osebnih podatkov v krstnih knjigah Katoliške cerkve za obdelavo, ki je potrebna za namene arhiviranja v javnem interesu. Enako je odločil zakonodajalec po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Ta določa, da ima gradivo Katoliške cerkve lastnosti arhivskega gradiva po tem zakonu, zanj pa veljata načeli trajnosti in celovitosti. Upravno sodišče je odločitvi Informacijskega pooblaščenca pritrdilo in tožbo posameznika zoper njegovo odločbo zavrnilo.

Sodišče je v odločitvi zapisalo tudi, da pri hrambi osebnih podatkov posameznika v matični krstni knjigi že po naravi stvari ne gre za primer, ko bi tožnik zaznaval izpovedovanje ali izvrševanje vere, ki bi pomenilo tako prisilno konfrontacijo z verskim prepričanjem, da bi pomenila poseg v njegovo versko svobodo. Z golo hrambo njegovih osebnih podatkov v krstni knjigi posameznik ni prisilno soočen z verskimi elementi ali prisiljen v sodelovanje pri izvrševanju vere, poleg tega pa se je v konkretnem primeru o izstopu oziroma izčlanitvi iz Katoliške cerkve v krstni knjigi napravil zaznamek, kar po stališču sodišča že samo po sebi predstavlja spoštovanje njegove pravice ne pripadati nobeni veri.