Iščejo možnosti za pomoč občanom

Na Jesenicah še naprej iščejo rešitve, s katerimi bi omilili stisko občanov zaradi visokih cen ogrevanja.

Jesenice – Kljub nesklepčni in s tem neizvedeni izredni seji občinskega sveta občine Jesenice župan Blaž Račič nadaljuje pogovore in iskanje možnih rešitev za problematiko višjih cen daljinskega ogrevanja, ki je ob koncu prejšnjega leta prizadela občane Jesenic. Kot je povedal, je ta teden na sestanek povabil člane občinskega sveta, v upanju, da bo »razprava na takšnem sestanku bolj konstruktivna, izmenjava mnenj in pogledov pa spoštljiva, kar na uradno sklicanih sejah žal prevečkrat pogrešamo«.

Kot je še enkrat pojasnil, je decembra zahtevo za sklic izredne seje s strani skupine občinskih svetnikov zavrnil zato, ker v poslanem predlogu gradiva in sklepov ni bila izkazana nujnost obravnave na izredni seji. Kljub temu pa v občinski upravi vprašanju visokih cen ogrevanja posvečajo vso nujno pozornost, je zagotovil.

»S koncesionarjem, podjetjem Enos OTE, smo že pred časom dosegli dogovor za znižanje variabilnega dela cene ogrevanja za 15 evrov na megavatno uro, v proračunu za letošnje leto smo dodatno zagotovili 190.000 evrov za kritje višjih stroškov ogrevanja v vrtcih, šolah, javnih zavodih,« je povedal. Še naprej iščejo tudi možnosti dodatne pomoči občanom.

V povezavi z iskanjem alternativnih virov ogrevanja pa je sklical tudi sestanek s predstavniki podjetja Enos kot proizvajalcem toplote, družbe SIJ Acroni ter Inštituta Jožef Stefan. Govorili bodo o možnosti ogrevanja stanovanjskih objektov v občini z izrabo odvečne toplote, ki nastane v proizvodnem procesu družbe SIJ Acroni. »Čeprav gre za potencialno rešitev na daljši rok in ima Občina Jesenice pri izvedbi takšnega projekta zgolj povezovalno vlogo, pa na Občini Jesenice napenjamo vse svoje sile za iskanje vseh možnih rešitev, s katerimi bi lahko omilili stiske naših občanov, tudi dolgoročno,« je še povedal župan.