Zagnali participativni proračun

Tudi Kranjčani bodo lahko sami izbrali projekte, ki jih bodo v njihovih krajevnih skupnostih izvedli še letos. Projektne predloge za prvi participativni proračun lahko oddajo do 4. februarja.

Kranj – V Kranju so z nekajmesečnim zamikom vendarle začeli uradni postopek zbiranja predlogov za prvi participativni proračun, v okviru katerega bodo občani odločali o izvedbi projektov v svojih krajevnih skupnostih (KS), za kar je letos namenjenih 625 tisoč evrov oz. približno 24 tisoč evrov za vsako od 26 KS. Postopek se bo končal z glasovanjem in posledično z realizacijo projektov, ki bodo prejeli največ glasov.

Na Mestni občini Kranj (MOK) so za izvedbo participativnega proračuna vzpostavili posebno spletno stran https://predlagaj.kranj.si/ s podrobnimi informacijami o projektu, njegovem poteku in časovnici. Med drugim so objavljeni tudi termini delavnic za krajane posameznih krajevnih skupnosti (KS), ki potekajo na sedežu občine (Slovenski trg 1, soba 15), na njih pa udeležencem predstavljajo participativni proračun in postopek sodelovanja. Prvi delavnici so včeraj pripravili za krajevni skupnosti (KS) Center in Vodovodni stolp, danes sledijo štiri nove. Delavnice bodo predvidoma izvedli do 18. januarja, ko bodo zadnjo izvedli tudi v spletni obliki, na njej pa bo lahko sodeloval vsak, ne glede na to, iz katere krajevne skupnosti prihaja.

»Z uvedbo participativnega proračuna bomo lahko potrebam posameznih krajevnih skupnosti ugodili v večji meri. Krajanke in krajani najbolje poznajo potrebe in izzive svojega okolja ter zdaj dobivajo priložnost, da sami razmislijo, podajo predlog in na koncu odločijo, katerih investicij se je treba najprej lotiti. Skupaj jih bomo lahko uresničili s sredstvi, ki so v občinskem proračunu posebej rezervirana za razvoj krajevnih skupnosti. To prinaša tudi tesnejšo povezavo z občino in v krajevni skupnosti,« je ob zagonu participativnega proračuna dejal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Občani s stalnim prebivališčem v MOK lahko svoje projektne predloge oddajo najkasneje do 4. februarja na že omenjeni spletni strani, po e-pošti krpredlagaj@kranj.si, po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s pripisom »Za participativni proračun (ne odpiraj)« ali osebno v vložišču MOK. Svoje predloge lahko oddajo tudi osebno v projektnih pisarnah, ki bodo potekale med 17. in 26. januarjem, na njih pa bodo občinski uslužbenci pomagali pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnih predlogov in snovanju idej, so razložili na MOK. Lokacije in termini projektnih pisarn so prav tako objavljeni na spletni strani participativnega proračuna.

Prispele predloge bo pregledala strokovna komisija in preverila njihovo skladnost s pogoji. Predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim pogojem, bo izločila z javno obrazložitvijo. Komisija bo tudi ocenila predviden strošek izvedbe posameznih projektnih predlogov. Projektne predloge, ki bodo ustrezali vsem razpisnim pogojem, bodo uvrstili na glasovanje. Glasovali bodo lahko upravičenci, ki bodo na dan glasovanja stari 16 let in več, in sicer po spletu od 1. do 10. marca, osebno pa na sedežu MOK tudi med 7. in 10. marcem. Na podlagi rezultata glasovanja bo nastal prednostni seznam projektov, ki ga bodo objavili 11. marca. Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 2022, še zagotavljajo na MOK.