Občinski prostorski načrt v javni obravnavi

Žiri – Na spletni strani Občine Žiri je javno razgrnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Javnost ima do konca januarja možnost podati pripombe na gradivo, in sicer jih lahko pošljejo na e-naslov: obcina.ziri@ziri.si, pri čemer v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »sdOPN3 – pripombe«. Občina bo 19. januarja ob 16. uri na spletu izvedla tudi javno obravnavo predlaganih sprememb načrta. Javni obravnavi se bo mogoče pridružiti na Zoom povezavi https://us06web.zoom.us/j/85657494551?pwd= WmdIM1VGV2NxSnNROENxY1VRQlJjQT09, meeting ID: 856 5749 4551, passcode: 543699.