Spremenjen režim na parkirišču Čebelica

Kranj – Na parkirišču »Čebelica« pred vstopom v mestno središče Kranja pri mostu čez reko Kokro je od 1. januarja spremenjen način označevanja začetka parkiranja. Na mestni občini Kranj so pojasnili, da parkirišče ni več zaprto z zapornico, časovni in finančni režim pa ostajata enaka, kar je označeno z ustrezno prometno signalizacijo. Uporabnik parkirišča označi začetek parkiranja tako, da na parkomatu prevzame parkirni listek ali poravna parkirnino, če je parkiranje daljše od dveh ur. Prvi dve uri parkiranja sta namreč še vedno brezplačni, za vsako nadaljnjo uro pa je treba plačati 60 centov. Za plačilo parkirnine sta na voljo tudi možnosti plačila preko SMS-sporočila ali aplikacije.