Še vedno težave z oskrbo

V Gorjah so potrdili program oskrbe s pitno vodo za prihodnja tri leta in s tem sprejeli načrt, po katerem bo družba Infrastruktura Bled opravljala javno službo. Strategije, ki bi opredeljevala razvoj področja oskrbe z vodo v občini, pa še nimajo. Posebno zapletena je situacija na Zatrniku, kjer kar polovica objektov nima zagotovljene oskrbe s pitno vodo.

Zgornje Gorje – Občinski svet v Gorjah je potrdil program oskrbe s pitno vodo za prihodnja tri leta. Gre za dokument, s katerim je družba Infrastruktura Bled opredelila predviden program izvajanje javne službe v obdobju od leta 2022 do 2025.

Posebno pozornost so na seji posvetili naselju Zatrnik, kjer se že dolgo spopadajo s težavami pri zagotavljanju pitne vode. Kot je na seji opozoril predstavnik vaškega odbora za območje Zatrnika, Krnice in Radovne Aleš Zalar, po podatkih upravljavca kar 25 hiš, kar je več kot polovico vseh objektov v kraju, sploh nima zagotovljene nikakršne oskrbe s pitno vodo. To pa pomeni, je svetnike opozoril Zalar, da se objekti z vodo oskrbujejo s pomočjo kapnic, v katerih se zbira deževnica.

Druga, manjša polovica objektov, ki je priključena na vodovod, pa da se srečuje z nezadostno izdatnostjo obstoječih vodnih virov. Zato je vaški odbor občini predlagal, da se tudi za območje Zatrnika predvidi možnost vzpostavitve rezervnega vodnega vira. Zdi se jim tudi nujno, da se oskrba s pitno vodo za tisti del kraja, ki ni priključen na vodovod, zagotovi z dovažanjem v zbiralnike. Pri tem je Zalar še opozoril, da v objektih, ki nimajo zagotovljene pitne vode, živijo predvsem starejši ljudje.

Eden do razlogov za slabo stanje vodooskrbe na Zatrniku je tudi dejstvo, da obstoječi vodovod v naselju nima statusa javnega vodovoda, prav tako ni znano lastništvo sistema, zaradi česar tudi ni formalnega upravljavca, je svetnike opozoril Zalar. Občino in upravljavca je zato pozval, naj prednostno uredijo pravni status obstoječega vodovoda, čemur naj sledi njegova obnova.

Župan Tokrat je ob tem pojasnil, da je bila idejna zasnova za vodooskrbo Zatrnika pripravljena že pred leti, »zdaj pa je čas, da karte potegnemo naprej in damo v načrt razvojnih programov občine v prihodnje.«

Podžupanja Danica Mandeljc pa je opozorila, da je vendarle treba najprej poskrbeti za vodovod tam, kjer so večje koncentracije prebivalcev, sledil pa bo, sta poudarila tako župan kot podžupanja, tudi Zatrnik.