Več denarja za šport

Kranj – Mestna občina Kranj bo v prihodnjem letu za šport namenila približno 4,5 milijona evrov, kar je za dobrih 650 tisoč evrov več kot letos, saj so v občinskem proračunu predvideli več sredstev za investicije v športne objekte in projektiranje športne infrastrukture. V skladu s potrjenim letnim programom športa v Mestni občini Kranj bo v letu 2022 za javni razpis rezerviranih 788 tisoč evrov. Od tega bo okoli 490 tisoč evrov namenjenih za športne programe, skoraj 240 tisoč za občinske panožne šole in okoli 38 tisoč evrov za športne prireditve. Več kot 2,3 milijona evrov bo prejel Zavod za šport za plače, tekoče vzdrževanje in programe zavoda, podelili bodo za 35 tisoč evrov športnih štipendij, za investicije v športno infrastrukturo pa bo namenjen slab milijon evrov. Občina bo še naprej financirala program dodatnega športnega pedagoga v prvi triadi osnovnih šol, kar se je pokazalo za učinkovito, saj so kranjski otroci po gibalnih sposobnostih nad slovenskim povprečjem.