Nežkova brv v Gorenji vasi že privablja obiskovalce za praznično fotografiranje. / Foto: Gorazd Kavčič

Enotna praznična podoba

V občini Gorenja vas - Poljane so letos zasnovali novo praznično osvetlitev, za katero je značilen enovit oblikovni pristop po celotnem območju občine.

Gorenja vas - Poljane – V Gorenji vasi in Poljanah je letos zažarela povsem nova praznična osvetlitev, ki jo bodo v prihodnjih letih še nadgrajevali, tako da bodo enotno praznično podobo dobila vsa krajevna središča v občini. »Koncept praznične okrasitve in osvetlitve krajev v Poljanski dolini črpa ideje za krasilne elemente iz bogastva naravnih danosti prostora, značilnosti grajenega prostora, znanja, obrti, navad in zgodb, ki živijo na našem območju,« je poudarila Jana Oblak z občine. Želijo namreč, da imajo elementi, s katerimi so okrasili občino, tudi vsebinski pomen.

Projekt nove praznične osvetlitve zajema okrasitve mostov in brvi, postavitve svetlobnih napisov, osvetlitev objektov z elementom »balkonskih rož« na oknih in »gankih«, osvetlitev ob glavnih cestah, ki je nameščena na cestne svetilke, in okrasitev primernih dreves. »Gre za večji celostni projekt praznične osvetlitve po vseh šestih krajevnih skupnostih, letos pa vzorčno predstavljamo prvo fazo projekta, ki vključuje svetlobne elemente na cestnih svetilkah ter krasitev mostov in brvi z elementi visečih ribic,« je razložila Jana Oblak in dodala, da je izdelava elementov v celoti delo domačih obrtnikov. Pri tem po njenih besedah posebno izstopa pokrita Nežkova brv v Gorenji vasi. »Z ambientom zvezdnatega neba pod pokrito streho že privablja obiskovalce za praznično fotografiranje.« Med glavnimi letošnjimi poudarki pri okrasitvi je poudarila elemente reke, ribe, drevesa oziroma gozda in cveta oziroma tako imenovane kristusove srajčke. »To cvetlico poznamo predvsem po Tavčarjevi povesti in jo povezujemo z ljubeznijo, sam pisatelj Tavčar pa jo je kot simbol vključil v svojo zgodbo tudi zaradi njenih zdravilnih moči – blaženja in umirjanja srčnih bolezni,« je razložila Jana Oblak. Element drevesa v obliki spirale ponazarja simbol večnosti. »Poleg simbolike božičnega drevesa miru se tudi sam prerez debla s svojo krožno in spiralno strukturo navezuje na simboliko rasti, širjenja in razvoja.« Element ribe so dodali kot simbol plodnosti in obilja. »Ribolov pa je ena od glavnih dejavnosti, ki stoletja bogati življenje v naših krajih.« In še element reke kot živa sila vode, ki povezuje kraje v dolini in omogoča življenje.