Zaradi cone v razlastninjenje

Mestna občina Kranj, ki je začela izvajati projekt razširitve poslovne cone v Hrastju, je zoper nekatere lastnike tamkajšnjih zemljišč sprožila postopke razlastitve.

Kranj – V Mestni občini Kranj (MOK) so po sprejetju prostorskih sprememb za razširitev Poslovne cone (PC) Hrastje že začeli izvajanje projekta. Čeprav poudarjajo, da bodo na račun urejene komunalne infrastrukture in varnejših cest pridobili tudi lokalni prebivalci, pa bo občina na drugi strani nekatere lastnike zemljišč razlastninila. »Ker precejšen del lastnikov zemljišč za gradnjo javne infrastrukture ni bil pripravljen prodati zemljišč po ceni, določeni s cenitvijo, so bili v MOK zaradi javnega interesa prisiljeni zagnati postopke razlastitve nekaterih lastnikov zemljišč,« so pojasnili.

»Obžalujem, da smo morali povleči takšno potezo, a verjamem, da se bo ob zaključku projekta izkazalo, da je bilo vredno vztrajati. Projekt bo namreč zagotovil boljše pogoje za poslovanje in s tem razcvet gospodarstva, ki bo imel pozitiven vpliv za celotno občino, v razširjeni PC Hrastje pa bomo uredili tudi cestno in komunalno infrastrukturo, vključno z navezavo kanalizacije na centralno čistilno napravo,« je povedal župan Matjaž Rakovec.

Na MOK poudarjajo, da bodo v okviru projekta poleg javne kanalizacije tudi obnovili in razširili cesto iz vasi Hrastje do poslovne cone, ob njej bo po novem potekala tudi mešana površina za pešce in kolesarje. »Za večjo prometno varnost pa bo MOK poskrbela tudi v vasi Hrastje, saj bodo pot do križišča s cesto Kranj–Trboje zožili na pet metrov širine, z ločilnim otokom pa poskrbeli tudi za umiritev prometa in znižanje hitrosti. Krajani Hrastja bodo tako predvidoma v letu 2023 oziroma najpozneje v letu 2024 dobili ustrezno in varno povezavo s PC Hrastje v dolžini 800 metrov,« napovedujejo na MOK.

Na cesti iz vasi proti poslovni coni ne bo dovoljena vožnja za tovornjake nad 3,5 tone teže, zato bo glavnina prometa, vključno s težjimi vozili, po novem potekala po cesti, ki povezuje državno cesto Kranj–Šenčur s PC Hrastje skozi gozd, še dodajajo na občini.

Manj optimistične so napovedi glede ureditve krožišča na izvozu z glavne ceste Kranj–Šenčur proti poslovni coni. Kot je ob zadnjem obisku ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v Kranju povedal kranjski župan, izgradnjo priključka na državno cesto načrtujejo šele v letu 2025, do tedaj pa bo v uporabi obstoječi dovoz s prepovedjo zavijanja levo.