Kranj želi biti po meri invalidov

V Kranju so za izboljšanje kvalitete življenja ljudi s posebnimi potrebami iz proračuna namenili že 1,3 milijona evrov. Pri tem se ne nameravajo ustaviti.

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) si aktivno prizadeva pridobiti listino Občina po meri invalidov. »Pridobitev naziva bo Mestno občino Kranj uvrstila med občine, ki jim je mar za to tematiko, in zato načrtno in po korakih izboljšujejo stanje oz. odpravljajo ovire, s katerimi se srečujejo invalidi,« so pojasnili. Z namenom prijave na projekt Občina po meri invalidov, ki ga vsako leto razpisuje Zveza delovnih invalidov Slovenije, so pripravili tudi analizo trenutnega položaja invalidov v Kranju ter akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov do leta 2025, ki ju je že potrdil mestni svet.

Pobudo za vključitev v projekt Občina po meri invalidov je lani podalo Medobčinsko društvo invalidov Kranj, ki ocenjuje, da je kranjska občina že do sedaj posvečala posebno skrb invalidom in podpirala dejavnosti invalidskih organizacij, na tem področju pa je v prihodnje pripravljena še bolj načrtno delovati.

Na MOK so povedali, da so do zdaj za izvedbo aktivnosti, ki pomenijo izboljšanje kvalitete življenja ljudi s posebnimi potrebami, zagotovili 1,3 milijona evrov. Namenili so jih odpravljanju arhitekturnih ovir v občinski stavbi, taktilnim oznakam za slepe, financiranju javnih del, poglobitvi robnikov pločnikov, sofinanciranju nevladnih organizacij, institucionalnemu varstvu, programu družinski pomočnik, VDC Kranj, OŠ Helene Puhar, sofinanciranju otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, sofinanciranju nevrofizioterapije in prevozom otrok s posebnimi potrebami, kar bodo nadaljevali tudi v prihodnje.