Mateja Korošec je prejela priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

Priznanje direktorici Centra Korak

Med letošnjimi prejemniki nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021 je tudi Mateja Korošec, direktorica Centra Korak v Kranju.

Brdo pri Kranju – Mateja Korošec je prejela priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih. Predlagal jo je Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Naprej v Mariboru, ki je hkrati s Koroščevo predlagal tudi svojo direktorico Jasno Vešligaj Damiš. Kot so zapisali v obrazložitvi, sta bili prejemnici priznanja idejni in strokovni vodji pri nastajanju prve slovenske strokovne literature, ki temeljito obravnava celosten pristop v dolgotrajni rehabilitaciji oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in strokovne podlage nacionalnih smernic ter standardov storitev.

V zadnjih dveh letih sta v proces dela vključevali izvajanje težjih intervencij, vezanih neposredno na uporabnika, ki ga skozi razbremenilne razgovore učita uporabe nadomestnih pristopov in tehnik pri reševanju situacij. Uspešno in v skladu s predpisi sta uredili potrebne postopke in aktivnosti za oblikovanje mreže centrov za dolgotrajno rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo na nacionalnem nivoju. Izrednega pomena za družbo in širitev storitev dolgotrajne rehabilitacije v podravski, pomurski in gorenjski regiji je pridobljena širitev koncesije za nove uporabnike, zaposlovanje dodatnega kadra in ureditev prostorov. Lani sta med drugim uspešno vzpostavili telerehabilitacijo v obliki psihosocialne pomoči in zdravstvenih storitev na daljavo.

Nagrade in priznanja, ki jih podeljuje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je minuli petek na Brdu izročil minister Janez Cigler Kralj, ki je med drugim poudaril, da je naloga države ustvariti pogoje in možnosti, da posamezniku in družinam pomaga takrat, ko se jim v življenju zalomi, ter za rešitev nastalih stisk in težav ponudi učinkovito mrežo denarnih pomoči, storitev in programov socialnega varstva.