NSi je na sobotnem kongresu predstavila volilni program in kandidate za državnozborske volitve. / Foto: arhiv NSi

Konec tedna kongresa dveh strank

NSi je na sobotnem kongresu, ki je potekal v digitalni obliki, predstavila volilni program in kandidate za državnozborske volitve, člani LMŠ pa so potrdili predlog programa stranke za obdobje 2022–2026 z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Ljubljana – V svojem nagovoru na 15. kongresu NSi, na katerem se je zbralo več kot štiristo predstavnikov stranke iz vse Slovenije, je predsednik stranke Matej Tonin poudaril, da Nova Slovenija je in bo glasnik dialoga, sodelovanja in strpnosti v slovenskem političnem prostoru. Na programskem kongresu LMŠ je okoli tristo delegatov potrdilo program stranke z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. Kot so poudarili, program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj s ciljem zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo.

Natančen in realen program

Kot so poudarili v NSi, so pripravili natančen in realen vladni program za prihodnja štiri leta, ki so ga naslovili Verjamemo v sodelovanje. »Naša ključna zahteva bo ustvariti Slovenijo kot deželo priložnosti in gospodarskega uspeha,« je poudaril Tonin in dodal, da se mora delo splačati – kdor dela, ne sme biti reven. Napovedujejo postopen dvig splošne dohodninske olajšave na 7500 evrov, da bi razbremenili izginjajoči srednji sloj. Po zgledu Avstrije in drugih evropskih držav se zavzemajo še za uvedbo razvojne kapice pri višini 4600 evrov, da bi v Sloveniji zadržali najboljše mlade talente. V programu so se zavzeli še za vsem dostopno javno zdravstvo in zeleno prihodnost. »Zato podpiramo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško; Slovenija lahko postane neto izvoznica električne energije, ker bo elektrika zlato prihodnosti.« S spremembo prostorske zakonodaje pa bi omogočili sonaravno umeščanje hidroelektrarn ter vetrnih in sončnih elektrarn v prostor. Kot so še poudarili, želijo ustvariti Slovenijo, ki bo prijazna mladim in družinam, zato napovedujejo »ambiciozen program za pomladitev Slovenije«. »Par, ki se odloči za družino, ne more biti v slabšem finančnem položaju kot par, ki nima otrok.« V prihodnje nameravajo uresničevati vizijo »razvite, zelene in sproščene Slovenije«.

Predstavili so tudi kandidate NSi na državnozborskih volitvah. V volilni enoti 1 – Gorenjska bodo kandidirali: David Ahačič, Irena Dolenc, Maja Fajdiga Komar, Boris Kitek, Marija Klopčič, Franci Medic, Marija Rogar, Matej Tonin, Cveto Uršič in Janez Žakelj.

Delo za skupno dobro in razvojni preboj

»Naša vizija je delo za skupno dobro, za razvojni preboj, za medgeneracijsko sodelovanje, za našo varnost, za ohranjanje narave ter za jasen in odločen pogled v prihodnost,« poudarjajo v LMŠ. V programu so sicer ponudili 373 rešitev, s katerimi odgovarjajo na 78 izzivov, svojo vizijo pa strnili v 12 krovnih točk, ki so jih poimenovali 12 rešitev za razvoj Slovenije. Kot poglavitni cilj so navedli razvojni preboj Slovenije, ki bo temeljil na vlaganjih v znanost in prizadevanjih za gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo, kajti samo to bo po njihovem prepričanju ljudem prineslo blaginjo. Obenem verjamejo, da je le z medgeneracijskim sodelovanjem mogoče graditi uspešno državo. Mladim je zato po njihovem treba omogočiti brezplačno in kakovostno šolanje v sodobnem javnem izobraževalnem sistemu ter dostopna javna najemna stanovanja in primerne službe, starejšim pa zagotoviti mrežo dostopnih varovanih oskrbovanih stanovanj. Napovedali so tudi zvišanje neto plač vsem zaposlenim z davčno razbremenitvijo, kot so razbremenili regres oziroma 13. plačo, pa bi razbremenili tudi 14. plačo oziroma božičnico. Krepili bodo javno zdravstvo, ki mora ostati dostopno in kakovostno, napovedali so tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obljubljajo, da bodo odgovorno ravnali do okolja ter skrbeli za trajnostni in okolju prijazen razvoj. Napovedali so še ukinitev državnega sveta in spremembo volilnega sistema – uvedli bi neobvezni relativni prednostni glas na ravni volilnih enot in tako volivcem omogočili vpliv na to, kdo jih bo zastopal v državnem zboru.