Z investicijo v obvoznico mimo Vodic bodo razbremenili sedaj preobremenjeno Kamniško cesto.

Zagotovili denar za obvoznico

Vodiški občinski svet je izglasoval predlog sprememb proračunov, s čimer so zagotovili občinski delež sredstev za izgradnjo obvoznice, kar je pogoj za podpis pogodbe z izvajalcem in začetek del.

Vodice – Vodiški občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali predlog rebalansa letošnjega in spremembe proračuna za prihodnje leto. Kot je znano, mora občina namreč financirati 6,39-odstotni delež gradnje vodiške obvoznice, za katero je bilo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran pa je tudi že izvajalec del, družba KPL, ki bo 2,23 kilometra dolg odsek povezovalne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice zgradil za 6,95 milijona evrov.

V proračunu za prihodnje leto so tako zagotovili štiristo tisoč evrov, dodatnih sto tisoč evrov pa so predvideli v načrtu razvojnih programov za leto 2023. Kot je povedal vodiški župan Aco Franc Šuštar, je bila zagotovitev sredstev za gradnjo obvoznice mimo Vodic pogoj za podpis pogodbe z izvajalcem, ki bo nato lahko začel dela. Po pričakovanjih župana bodo delovišče odprli decembra.

Z rebalansom so skupne prihodke v letošnjem letu ocenili na 6,75 milijona evrov in so za dobrih 95 tisočakov nižji kot predvideno v prej veljavnem proračunu. Za 323 tisoč evrov so nižji tudi odhodki, ki so ocenjeni na 7,5 milijona evrov.

Prihodki za prihodnje leto so ocenjeni na osem milijonov evrov, kar je dobrih sto tisočakov več od predvidenih, odhodki pa 8,13 milijona evrov, kar je za 270 tisoč evrov več od sprva predvidenih.

»Precej dela je bilo potrebnega, da smo lahko privarčevali nekaj denarja in zagotovili potrebna sredstva ter uravnotežili proračuna. Nekatere projekte smo morali zamakniti v prihodnja leta, vsi glavni pa ostajajo in se tudi zaključujejo,« je povedal vodiški župan. Med projekti, ki se zamikajo v prihodnja leta, so tako ureditev občinskih prostorov, nakup agregata za vrtec ter energetska in statična prenova podružnične šole v Utiku.

Svetnik Tilen Jeraj (NSi) je na seji sicer predlagal amandma, s katerim bi zagotovili 25 tisoč evrov, kolikor naj bi zadoščalo za izris načrta gradnje optičnega sistema, ki bi ga zaupali zasebni družbi, to pa bi po njegovem pospešilo izgradnjo širokopasovnih omrežij v občini. Predlog je bil zavrnjen. Kot je pojasnil župan, ni bil vložen v skladu s poslovnikom, poleg tega občina zasebnikom ne more plačevati za tovrstne investicije in morajo to storiti sami.