Svetniki soglašali s prenosom koncesije

Kranjska Gora – Kranjskogorski občinski svetniki so na nedavni seji soglašali s prenosom koncesije za graditev obstoječe žičniške naprave v Mojstrani na novega lastnika, in sicer družbo Altema iz Radovljice. Žičniška naprava v Mojstrani je opredeljena z lokacijo, značilnostmi in rokom trajanja koncesije 15 let, ki jo je prejšnjemu lastniku, ki je imenoval upravljavca žičnice, občinski svet podelil leta 2006. Novi lastnik je pravočasno oddal vlogo tudi za podaljšanje koncesije, vendar jo mora dopolniti še z veljavnim obratovalnim dovoljenjem, da bo občinski svet lahko odločil o možnosti podaljšanja koncesije.