Pripravljajo prostorski načrt za dom starejših

Breznica – Na Občini Žirovnica so začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki bo na Selu omogočil gradnjo doma starejših občanov oziroma Medgeneracijski in gerontološki center Žirovnica - Bled. Gre za skupni projekt občin Žirovnica in Bled, dom pa bo deloval pod okriljem Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.

Po načrtih naj bi bil OPPN sprejet v dobrem letu dnu, saj morajo pridobiti različna soglasja nosilcev urejanja prostora.