Obala jezera Črnava dobiva drugačno podobo.

Turizem ribjih doživetij

Če se te dni sprehodite ob preddvorskem jezeru Črnava, si že lahko predstavljate končno podobo njegovega na novo urejenega zahodnega brega.

Glavni cilj projekta je razvoj turistične ponudbe aktivnih ribjih doživetij oziroma aktivnejše dogajanje na in ob jezeru Črnava, kamor seveda sodi tudi ribja kulinarika.

Preddvor – V okviru projekta Turizem ribjih doživetij, za katerega ima Občina Preddvor odobreno 85-odstotno sofinanciranje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, urejajo obalo na občinskem zemljišču. Projekt je težak slabih tristo tisoč evrov, ureditev zahodnega brega jezera Črnava pa je prevladujoča naložba. Glavni cilj projekta je razvoj turistične ponudbe aktivnih ribjih doživetij oziroma aktivnejše dogajanje na in ob preddvorskem jezeru, kamor seveda sodi tudi ribja kulinarika. Širše gledano, bi se s tem ustvarjalo tudi celovito območje zelenega ribjega turizma.

Urejanje jezerske obale

Dela so začeli izvajati avgusta letos. Ploščadi so narejene, tudi pontonski pomoli, ureja se okolica s pešpotjo, igrali, zasajena so nova drevesa. Večnamenski objekt oziroma neke vrste informacijska točka je postavljena, enako velja za sanitarije.

Preddvorski župan Rok Roblek: »Urejanje jezerske obale je prva faza projekta, spremljajo pa jo tudi že manjše promocijske aktivnosti. Drugo fazo začenjamo naslednje leto – namenjena bo izdelavi promocijskega videa na temo rib, vode in narave ter nakupu opreme za doživljanje vode, kot so na primer supi in še nekatere drobne stvari.«

Začelo se je z razmišljanjem, da bo treba obalo jezera Črnava urediti. Dali so tudi pobudo na BSC Kranj, da bi jim priskočili na pomoč s sredstvi, in tako se je rodila ideja Turizma ribjih doživetij. Pri projektu sodelujejo še nekateri drugi deležniki, med njimi tudi Zavod za turizem Preddvor. Projekt se mora zaključiti do leta 2023.

Zanimalo nas je tudi, ali bo možen ribolov. Župan pravi, da se ta že izvaja, vendar je v pristojnosti Ribiške družine (RD) Kranj. »Občina se bo ukvarjala z drugimi vsebinami vode: družabnimi dogodki, čolni, supi …«

Praznjenje jezera

Ob koncu oktobra je bilo predvideno praznjenje jezera Črnava. Direkcija za vode naj bi pregledala stanje pregrade in sanirala iztekanje vode pod gradom. Lokalna skupnost namreč že dlje časa opozarja na omenjene težave. Na občini so upali tudi, da bo v tem času urejen še zamuljeni del jezera ter da bo poskrbljeno tudi za druge pomanjkljivosti na jezerski skledi, a do tega ni prišlo. RD Kranj naj bi namreč praznjenje jezera ustavila, saj je zavrnila izvedbo izlova. Pogovori o praznjenju naj bi spet stekli spomladi prihodnje leto.

Župan Roblek razočaranja ne skriva. Pravi, da se občina čuti pristojno, da jezero ureja, saj je dejansko naslednica tistih, ki so jezero z lastnimi rokami zgradili, napake popravlja, sanira, se pa velikokrat zgodi, da naleti na zaprta vrata pri nekaterih vpletenih deležnikih. Projekt se bo nadaljeval nemoteno, saj jezero kljub temu omogoča iste vsebine.

RD Kranj pisno odgovarja, da je na sprejete strokovne smernice o posegu v akumulacijsko jezero Črnava, ki jih je 14. oktobra 2021 izdal Zavod za ribištvo Slovenije, v postopku izdaje katerih ni imela možnosti aktivno sodelovati, podala odgovor, da ne nasprotuje samemu izlovu rib, da pa ga v predvidenem terminu in na predviden način ne more izvesti varno za člane, ki bi izlov izvajali; niti strokovno. Obenem je v odgovoru podala še zakonske pomisleke, ker izvedba del v nerazumno kratkem časovnem roku in ob predvidenem načinu dela v takem vodnem telesu ne upošteva osnovnih varnostnih načel in predstavlja nevarnost ter ogroža življenje članov RD Kranj, ki bi izlov izvajali; ribe pa je v skladu z zakonskimi določili in stanjem vodotokov v času izlova možno odpeljati v druga vodna telesa v okviru ribolovnega okoliša. Opozarja tudi na 19. in 25. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu, ki določata, da mora biti vsak poseg v ribiški okoliš načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti ter da je prepovedano vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. »Strokovne smernice tega niso upoštevale, saj se poseg v akumulacijsko jezero lahko opravi na manj invaziven način in v času izven varstvene dobe rib, ko življenje in populacija rib nista ogrožena.« RD Kranj še dodaja, da je vedno pripravljena sodelovati pri pogovorih ter iskati in predlagati zakonite in varne rešitve.