Nasprotujejo umestitvi tovorne železniške postaje

Naklo – Svetniki Občine Naklo so bili na 18. redni seji soglasni v nasprotovanju umestitvi tovorne železniške postaje na območje občine Naklo, o čemer so sprejeli tudi sklep. »Obiskala nas je ekipa Direkcije RS za infrastrukturo, ki je izrazila žejo po premestitvi tovorne železniške postaje iz Kranja v Naklo. Njihov predlog je bil predstavljen odboru za komunalo, kjer je bilo ugotovljeno, da predlog ni ustrezen in izvedljiv, saj bi uničil industrijsko cono v Naklem. Obstoječa infrastruktura nam obenem ne omogoča dostopa do predvidene postaje, poleg tega bi nam povzročila dodatno okoljsko onesnaževanje z emisijami in hrupom. Stališče odbora za komunalo in občinskega sveta Občine Naklo je, da se pobuda o umestitvi tovorne železniške postaje na območje naše občine ne potrdi,« je na seji pojasnil naklanski župan Ivan Meglič.