Rekordni proračun

Na novembrski redni seji Občinskega sveta Občine Preddvor so svetniki kot glavno točko obravnavali Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2022. Šlo je za prvo obravnavo, druga bo v začetku decembra.

Preddvor – Predlagana višina proračuna za prihodnje leto je na Občini Preddvor rekordna: 9,5 milijona ev­rov. Načrtujejo tudi zadolževanje (dva milijona evrov), med večje investicije drugo leto pa zagotovo sodi nadgradnja šole z dograditvijo nove športne dvorane, kar pomeni rešitev prostorske stiske in tudi pridobitev novih učilnic, načrtujejo pa še novo jedilnico. Letos so za ta projekt pridobili gradbeno dovoljenje, določena privarčevana oziroma vezana finančna sredstva so se sprostila, večji del se bo drugo leto – vezana pa so bila prav za ta namen. Projekt je ocenjen na 7,5 milijona evrov, računajo pa še na dobre tri milijone evrov sofinancerskih sredstev, nekaj so jih že pridobili. Poleg tega se bodo tudi zadolžili. Idealna časovnica projekta na terenu bi bila, da bi jim od maja prihodnjega leta uspelo izvesti vsa potrebna dela, da bi med šolskimi počitnicami lahko izpeljali glavna montažna dela, kar bi pomenilo, da bi bila dvorana postavljena v dveh mesecih, če bi šlo res vse po načrtih. Projekt bi se v tem primeru v celoti zaključil v šolskem letu 2022/2023.

V proračunu za leto 2022 je tudi športni park, katerega gradnja se je začela letos, med večje investicije pa zagotovo sodita še vodooskrba Možjance in Mač ter kanalizacija, kar skupaj znese dobra dva milijona evrov. Še v teh dneh v preddvorski občini začenjajo tudi peto fazo del v Tupaličah, načrtujejo začetek del na parkirišču na Laškem nad Bašljem, gradnjo pločnika na Srednji Beli so že začeli, načrtujejo pa še tri manjše turistične projekte, ki so sicer tudi LAS-ovi: v okviru projekta Zelena Gorenjska bodo uredili degradirano območje dvorišča gradu Dvor; lotili se bodo neinvazivnih raziskav na območju Sv. Jakoba in Pustega gradu ter potem priprave 3D-vizualizacije, kako je bila nekdaj videti naselbina Sv. Jakoba, ki bo dostopna obiskovalcem na samih lokacijah; želijo pa zagotoviti tudi vzpenjalnik za invalide v kulturnem domu, upajo tudi, da bodo tam lahko vzporedno izpeljali še sanacijo požarnih izhodov iz objekta. V načrtu je tudi nova fasada gradu Dvor, za katero bodo skušali pridobiti sofinanciranje še s strani države, in med drugim tudi spremembe OPN in OPPN (občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov) za potrebe projekta Perunis oziroma Slovanske vasi, doživljajsko-izkustvenega parka. Nadaljevali bodo tudi Poslovno cono Preddvor Sever, in sicer kakor hitro jim uspe skleniti dokončni dogovor z lastniki zemljišč.