Župan Gorij Peter Torkar je v četrtek s tehničnim direktorjem podjetja VGP Borislavom Majkićem podpisal nekaj več kot milijon evrov vredno pogodbo za gradnjo 1,8 kilometra kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Podhom.

Začenja se gradnja kanalizacijskega omrežja

Župan Gorij Peter Torkar je v četrtek s tehničnim direktorjem podjetja VGP Borislavom Majkićem podpisal nekaj več kot milijon evrov vredno pogodbo za gradnjo 1,8 kilometra kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Podhom.

»V okviru projekta bodo zgrajeni kanali, ki nam še manjkajo do povezave s čistilno napravo na Bledu, vzporedno se bo obnavljal javni vodovod in urejala javna razsvetljava. Ko bo projekt zaključen, na tem področju nadaljnjih trideset let ne bo treba posegati v infrastrukturo.«

Zgornje Gorje – Območje ima več kot dva tisoč populacijskih enot in zajema vasi Podhom, Spodnje Gorje in del Zasipa. Z izgradnjo novega omrežja bo občina zagotovila urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda za 223 dodatnih prebivalcev omenjenega območja. Projekt gre v izvedbo takoj po podpisu pogodbe, zaključen pa bo v prihodnjem letu, je povedal župan Peter Torkar. Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Gorje so pridobili tudi nekaj več kot 460 tisoč evrov kohezijskih sredstev.

»V okviru projekta bodo zgrajeni kanali, ki nam še manjkajo do povezave s čistilno napravo na Bledu, vzporedno se bo obnavljal javni vodovod in urejala javna razsvetljava. Ko bo projekt zaključen, na tem področju nadaljnjih trideset let ne bo treba posegati v infrastrukturo,« je zadovoljen Torkar.

Kot pravi, bodo v prihodnje na območju občine tovrstno infrastrukturo urediti še na dveh manjših odsekih, in sicer v Zgornjih Gorjah za trgovino Mercator ter v delu vasi Poljšica; ko bosta ta dva dela zaključena, bo občina 98-odstotno priključena na sistem odvajanja odpadne vode. »Za oba odseka, ki nas še čakata, pravkar poteka projektiranje. Predvidevamo, da bo ta faza končana do spomladi prihodnje leto, sredstva za izvedbo pa bodo planirana za naslednje leto, to je leto 2023,« je pojasnil Torkar.

Brez sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo tako po besedah župana ostal le del Zatrnika in del Prnikov; gre za območja, oddaljena od središča, kjer gradnja povezovalnih kanalov ne bi bila ekonomična, zato se bodo na teh tam verjetno odločili za skupne male čistilne naprave, je še pojasnil Torkar.

Vzporedno s projektom gradnje kanalizacijskega omrežja bo potekala tudi rekonstrukcija državne ceste Spodnje Gorje–Fortuna, katere vrednost je prav tako nekaj več kot milijon evrov, od tega občina po sporazumu z Direkcijo za infrastrukturo sofinancira okoli štiristo tisoč evrov.

»Upamo, da bodo predvsem dela na državni cesti, ki je povezava do našega turističnega bisera, soteske Vintgar, zagotovimo tekoč promet do začetka poletne turistične sezone,« je še pojasnil župan, predvsem pa izrazil zadovoljstvo, ker z izgradnjo nove infrastrukture občanom Gorij zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja.