Sedanja ureditev povzroča velike razlike glede plačila komunalnega prispevka. Slika je simbolična.

Različne oprostitve po občinah

V občinah imajo za gradnjo kmetijskih objektov različno visoke oprostitve plačila komunalnega prispevka. V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ocenjujejo, da je tak sistem nepravičen, zato zahtevajo ureditev, ki bo enotna za vso državo.

Kranj – V zbornici so analizirali občinske odloke, ki urejajo komunalni prispevek za gradnjo kmetijskih objektov, pri tem pa so dali poudarek temu, ali v občinah uveljavljajo zakonsko možnost delne ali celotne oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo novih kmetijskih objektov ali za dozidavo obstoječih. Analiza je pokazala, da 128 občin ali več kot polovica vseh nima oprostitve plačila komunalnega prispevka, preostale imajo oprostitev v višini od deset do sto odstotkov, med njimi pa je največ takšnih s 50-odstotno oprostitvijo. Znesek komunalnega prispevka je odvisen tudi od faktorja namembnosti objekta, a tudi glede tega imajo občine različna merila: skoraj polovica občin določa faktor namembnosti objekta 0,7, slaba četrtina pa 0,5.

Takšna različna ureditev komunalnega prispevka po občinah povzroča neenakost med kmeti in s tem tudi neenake pogoje pri konkuriranju na domačem ali evropskem trgu. Dogaja se celo, da primerljivi ali celo sosednji kmetiji plačata bistveno različen komunalni prispevek zgolj zaradi tega, ker sta v različnih občinah. V kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da je takšna ureditev neustrezna in nepravična, zato zahtevajo od države, da enotno uredi plačevanje komunalnega prispevka. Predlagajo, da bi občine kmete oprostile plačila komunalnega prispevka za gradnjo novih objektov ali dozidavo obstoječih, ob spremembi namembnosti celotnega ali dela objekta iz kmetijske stavbe v drugo vrsto stavbe pa bi za tak objekt morali plačati komunalni prispevek.