Viktor Vračar, Boris Kupec in Ivan Šmon / Foto: arhiv HSE

HSE vstopa na maloprodajni trg električne energije

Holding Slovenske elektrarne po nakupu večinskega deleža družbe ECE vstopa na maloprodajni trg električne energije.

Šempeter – Kot smo na kratko že poročali, je Holding Slovenske elektrarne (HSE) pred dnevi podpisal pogodbo o nakupu večinskega deleža družbe ECE, hčerinskega podjetja Elektro Celje in Elektro Gorenjska. HSE je odkupil 37,9-odstotni delež Elektra Celje in 13,1 odstotni delež Elektra Gorenjska, skupaj torej 51 odstotkov, in tako postal večinski lastnik družbe s 75 zaposlenimi in več kot 15-odstotnim deležem na trgu električne energije v Sloveniji. Zeleno luč nakupu je dala tudi javna agencija za varstvo konkurence, ki je z odločbo konec avgusta pritrdila, da je koncentracija obeh podjetij skladna s pravili konkurence.

Kot pravijo pri HSE, novo partnerstvo nudi vrsto priložnosti za doseganje sinergijskih učinkov. Skupaj bodo dejavni pri razvoju novih izdelkov in storitev s področja zagotavljanja energetske učinkovitosti ter učinkovitem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, pozitivnih učinkov pa se nadejajo tudi na področju specializacije na jedrnih segmentih poslovanja (električna energija), vpeljavi poslovnih procesov na podpornih področjih ter pri razvoju produktov na področju energetskih projektov.

Dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, je dejal, da je z nakupom deleža ECE, napočil trenutek, ko HSE vstopa na maloprodajni trg električne energije. V prihodnje nameravajo izkoristiti izkušnje HSE na področju proizvodnje in trgovanja z električno energijo ter izkušnje ECE na področju prodaje končnim kupcem.

Dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, je izrazil upanje, da bodo združeni še boljši na trgu. Mag. Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje pa je dodal, da je do povezovanja prišlo z namenom, da se trg nadalje razvija. Glede na to, da je HSE največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, pa bodo s povezovanjem prispevali tudi k viziji države v prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa in prehoda k podnebno nevtralni družbi.

»Z vstopom v skupino HSE se nam odpira dostop do zanesljivega vira energije, predvsem iz obnovljivih virov, in do veliko znanja, ki bo našlo svojo vlogo v ECE pri razvoju novih produktov v segmentu energetskih rešitev. Močno kapitalsko ozadje skupine HSE bo pri tem pomagalo tudi pri ponudbi večjih, kompleksnejših in finančno zahtevnejših projektov, ki jih do sedaj nismo izvajali, npr. energetskih sanacij in energetskih pogodb,« je povedal direktor ECE, mag. Sebastijan Roudi, ki dodaja, da za končne odjemalce najpomembnejše ostajajo zanesljivost, ugodna cena na dolgi rok in razvoj novih produktov.