Za skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medvode – Občinski svet Občine Medvode je sprejel Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Sedež bo v Radovljici. Ustanovitev je bila predlagana na podlagi skupnega interesa županov omenjenih občin. Gre za širitev območja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo s pristopom novih občin. Kot je poudarila Simona Krese iz podjetja NRS Krese, je bil predlog o načinu sodelovanja med štirimi občinami že ob obravnavi osnutka sprejet zelo pozitivno. V drugem branju so ga pred tem sprejeli preostali trije občinski sveti, in sicer povsod soglasno. Tako je bilo tudi v Medvodah. Odlok bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022. Posledično so zaradi nove organizacije in prenesenih nalog svetniki sprejeli tudi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode.