Na Bledu o neodvisnosti sodstva

Na srečanju predsednikov vrhovnih sodišč na Bledu so razpravljali o neodvisnosti in učinkovitosti sodstva ter delovanju sodišč v novih razmerah, povezanih s covidom-19.

Bled – Na Bledu je v začetku tedna potekala dvodnevna konferenca predsednikov vrhovnih sodišč Srednje in Vzhodne Evrope. Po besedah gostitelja dogodka, predsednika slovenskega vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča je bila ena ključnih tem na konferenci neodvisnost sodstva na institucionalni in individualni ravni, ki je pri delovanju sodstva ponovno aktualno ali se celo postavlja pod vprašaj. »Pri tem gre v prvi vrsti za vprašanje razumevanja delitve oblasti na tri veje, zakonodajno, izvršilno in sodno, kar je eden temeljnih pogojev demokratične državne ureditve. V tem trikotniku oblasti je sodna oblast v primeru dejanske neodvisnosti pri izvrševanju svoje funkcije ključni in tudi zadnji branik pravne države. Torej gre za medsebojno odvisnost in součinkovanje med demokracijo, pravno državo in neodvisnostjo sodstva. Ni demokracije brez pravne države in ni mogoče zagotoviti pravne države brez neodvisnega sodstva, kar velja tudi v obratni smeri,« je poudaril Florjančič.

Na konferenci so spregovorili tudi o učinkovitosti sodstva, ki se v današnjem svetu presoja vse bolj kritično, saj je marsikdaj delo sodišč, ki terja natančno preverjanje vseh relevantnih dejstev, potrebnih za pravično in zakonito odločitev, v javnosti nerazumljeno in po svoje tudi neskladno s siceršnjim vse bolj hitrim tempom življenja. Zato se po Florjančičevih besedah postavlja vprašanje, kako zagotoviti še vedno hitro in učinkovito reševanje sodnih sporov ter hkrati zagotoviti pravično in zakonito odločitev.

Med pomembnejšimi temami je bilo tudi vprašanje dostopa do sodišč, ki je v večini držav praviloma zagotovljeno že kot ustavna pravica. Zaradi epidemije covida-19 pa so bila sodišča v vseh državah, udeleženih na blejski konferenci, že od začetka lanskega leta prisiljena vsaj v določeni meri onemogočiti dostop do sodišč in na drugi strani uveljaviti druge, trenutnim razmeram prilagojene oblike poslovanja, ki temeljijo na modernih tehnologijah in omogočajo delovanje sodstva na daljavo. Takšen način dela je prinesel določena še nerazrešena vprašanja, na katera bo treba šele poiskati prave odgovore, je poudaril Florjančič.

Udeležence konference je nagovoril tudi višji sodnik iz ZDA John Walker, predavatelj na Univerzi Yale in svetovalec za tuje pravosodne sisteme. Spregovoril je tudi o pomenu vladavine prava, ki jo po njegovih besedah zagotavlja vsak sodnik s svojim vsakodnevnim delom, ko sodi nepristransko in pošteno. Vladavina prava poleg tega vključuje prepričanje, da ni nihče nad zakonom, ne glede na to, kakšno moč ima, saj zakon velja za vse in vsakogar enako.