Niso še našli skupnega jezika

Medtem ko je Občina Komenda začela plačevati finančne obveznosti v projektu za krvavški vodovod, vodilna Občina Cerklje z občinama Vodice in Šenčur še ni našla skupnega jezika.

V Vodicah in Šenčurju zavračajo predlog izvensodne poravnave in od vodilne občine Cerklje želijo, da jim izda nove račune, po katerih bodo plačali svoje finančne obveznosti.

Cerklje – Pod Krvavcem že dlje časa poteka projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Zgornje Save – sklop 1. Gre za 14,6 milijona evrov vredno investicijo petih sodelujočih občin v krvavški vodovod, ki jo v višini 7,2 milijona evrov sofinancira tudi država in Evropska unija. Poleg vodilnih Cerkelj sodelujejo še Mestna občina Kranj ter občine Komenda, Vodice in Šenčur.

Med občinami pa se že dlje časa iskri. Kot smo že poročali, je konec avgusta cerkljanski župan Franc Čebulj zagrozil z ustavitvijo projekta, saj z izjemo kranjske občine preostale tri, Vodice, Šenčur in Komenda, niso plačevale stroškov investicije. Cerkljanski župan jih je obdolžil neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, stališče preostalih treh županov pa je bilo, da pred podpisom pogodbe o sofinanciranju državnih in evropskih sredstev pravne podlage za poplačilo stroškov sploh še ni.

Že pred časom je Občina Cerklje sredstva poskušala izterjati z izvršbami, ki pa so jih vse tri občine zavrnile, zato je zoper Komendo, Vodice in Šenčur vložila tožbe.

Po podpisu pogodbe obveznosti poravnala Komenda

Pogodbo o sofinanciranju sta nato župan Cerkelj Franc Čebulj in minister za okolje in prostor Andrej Vizjak podpisala v začetku septembra, a neskladja se s tem še niso zgladila. »Po podpisu pogodbe o financiranju je k plačevanju obveznosti pristopila le Občina Komenda, s katero smo se dogovorili za izvensodno poravnavo in je že plačala znesek 950 tisoč evrov. Občini Šenčur in Vodice pa še vedno vztrajata pri zavračanju računov,« je povedal Čebulj, na cerkljanski občinski upravi pa so tudi v Vodice in Šenčur naslovili predloga za izvensodno poravnavo.

Župan Šenčurja Ciril Kozjek in Vodic Aco Franc Šuštar soglašata, da je podpis pogodbe o sofinanciranju pravna podlaga za začetek plačevanja stroškov investicije. »To je bilo prej jabolko spora, saj brez sklenjene pogodbe plačilo računov ne bi bilo zakonito. Če nimaš pravne podlage, da nekaj plačaš, pač ne smeš plačati,« pravi Šuštar.

Občini želita nove račune

Kot kaže, pa se sedaj zapleta pri datiranju računov. »Želimo, da nam občina Cerklje pošlje nove račune, datirane na zdajšnji datum, saj so bili stari izdani še pred podpisom pogodbe,« pojasnjuje vodiški župan, ki meni, da bi lahko v tem primeru težavo rešili že v teh dneh. V proračunu imajo namreč skupaj s predvidenimi sredstvi EU in države, za projekt zagotovljenih 914 tisoč evrov.

Enako pa meni tudi šenčurski župan Ciril Kozjek. »Naše stališče je jasno. Pravna podlaga za poravnavo finančnih obveznosti nastane po podpisu pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom za okolje in prostor, torej po 3. septembru. Zato bo Občina Šenčur plačala vse obveznosti takoj, ko prejme račune, izdane po tem datumu. Ne želimo pa plačevati starih računov, ko pravne podlage za poravnavo še ni bilo,« je jasen Kozjek in dodaja, da imajo v sprejetem proračunu že zagotovljen dober milijon evrov za projekt.

Nobeden od obeh županov pa ne pristaja na izvensodno poravnavo, po kateri bi morali poleg glavnice plačati še zamudne obresti ter odvetniške storitve.

Gradnja vodovoda, ki bo oskrboval okoli trideset tisoč prebivalcev petih občin, se medtem nadaljuje, a kot je dejal cerkljanski župan, zaradi zapletov pričakujejo zamude. »Zaradi vseh težav najverjetneje projekta ne bomo mogli dokončati do prihodnje pomladi, kot smo sprva predvidevali, vseeno pa računam, da bi ga lahko zaključili do julija,« pravi Čebulj, ki dodaja, da si na cerkljanski občinski upravi sedaj prizadevajo, da bi čim prej začeli črpati nacionalne in evropske vire financiranja.