Ernst Mally, avstrijski filozof iz Kranja

Na Gorenjskem v deželi Kranjski (324)

V deželi Kranjski se je rodilo tudi nekaj Neslovencev, ki so s svojim življenjem in znanjem zasloveli zunaj svojega rojstnega kraja. Takšen je bil tudi avstrijski filozof Ernst Mally, ki se je rodil v Kranju 11. oktobra leta 1879. Bil je eden od utemeljiteljev deontske logike in je znan predvsem po svojih prispevkih na tem raziskovalnem področju. Leta 1926 je Ernst Mally predlagal prvi formalni sistem deontske logike.

Deontologija je nauk o moralnih dolžnostih in obveznostih. Gre za logiko odnosov med normami (iz grščine: déontos pomeni obveznost). Alexander Pfänder je v svoji Logiki leta 1921 izrazil potrebo po tem, da bi dobili tako logiko, ki bi presegla meje trditvenega mišljenja in zaobjela celotno polje misli, v katerem se srečujemo še z vprašanji, dvomi, ocenami, nasveti pa tudi velelnimi prvinami, kot so predpisi, zapovedi, prepovedi, ukazi in podobno.

Ernstov oče je bil slovenskega porekla, vendar se je identificirati z avstrijsko-nemško kulturo. Priimek je bil prvotno napisan kot Mali, kar je pogost slovenski priimek na Gorenjskem. Po očetovi smrti se je družina preselila v Ljubljano. Tam je Ernst hodil v prestižno nemško gimnazijo. Že v mladosti je postal goreč podpornik pannemškega nacionalističnega gibanja Georga von Schönererja. Vtem času se je razvil zanimanje za filozofijo.

Leta 1898 se je vpisal na Univerzo v Gradcu, kjer je študiral filozofijo ter fiziko in matematiko. Diplomiral je leta 1903 z disertacijo z naslovom (prevedeno) Preiskave v predmetni teoriji merjenja.

Leta 1906 je začel poučevati na visoki šoli v Gradcu. Od 1915 do 1918 je služboval kot častnik v avstro-ogrski vojski. Po koncu prve svetovne vojne se je pridružil nemški ljudski stranki, ki je zahtevala združitev nemške Avstrije z Nemčijo. Začel je poučevati na univerzi. Leta 1938 je postal član nacionalnega združenja socialističnih učiteljev, ki se je dva meseca po »Anschlussu« pridružilo nacionalsocialistični stranki. Poučevanje je do leta 1942 nadaljeval v upravi nacistične Avstrije, ko se je upokojil. Umrl je leta 1944 v Schwanbergu.

Zanimivi Gorenjci tedna dežele Kranjske:

V Stični se je 14. 10. 1907 rodil tekstilni strokovnjak, publicist in kustos (prešernofil) Črtomir Zorec, ki je proslavil Kranj kot Prešernovo mesto. Po njegovih prizadevanjih se po Prešernu imenuje veliko objektov. Zorca sicer ni na spisku kranjskih častnih občanov …

V Poljanah nad Škofjo Loko se je 12. 10. 1856 rodil organizator slovenskega obrtnega šolstva naravoslovec Ivan Šubic. Bil je edinec slikarja in podobarja Janeza Šubica. Avgusta 1888 je postal v Ljubljani učitelj in vodja novoustanovljene strokovne šole za obdelavo lesa ter strokovne šole za umetno vezenje in šivanje. Po njuni združitvi leta 1911 v Državno obrtno šolo je postal njen direktor.

V Šenčurju se je 13. 10. 1798 rodil šolnik, profesor, bibliotekar Luka Martinak. Od leta 1827 dalje je bil profesor humanistike v prvem in drugem humanitetnem razredu v Ljubljani. Izmenjaje je poučeval najprej s Čopom, potem pa s Petruzzijem.

V Škofji Loki se je 14. 10. 1794 rodil skladatelj in nabožni pesnik Luka Dolinar. Objavil je pet zvezkov svojih pesmi in zanje posebej knjižice napevov.