Finančne podpore za odpravo zaraščanja

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, s katerim namenja pol milijona evrov za odpravljanje zaraščanja kmetijskih površin. Finančno podporo bo možno pridobiti za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v občinskem prostorskem načrtu opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot zemljišče v zaraščanju (1410), drevesa in grmičevje (1500) ali gozd (2000). Zaraščanje bo treba odpraviti z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Finančna pomoč znaša pet tisoč evrov na hektar zaraščenega zemljišča, do nje je upravičen lastnik ali zakupnik zemljišča, podporo je možno uveljavljati za najmanj 0,3 hektarja zemljišč. Vlaganje vlog za dodelitev podpore se je začelo 4. oktobra in bo trajalo do objave obvestila o zaprtju razpisa na spletni strani ministrstva.