Že četrti razpis za direktorja muzeja

Saga o (ne)imenovanju direktorja Gornjesavskega muzeja Jesenice se vleče že od konca leta 2019.

Ustanoviteljici Gornjesavskega muzeja Jesenice sta Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora. A med samim postopkom izbire direktorja se je izkazalo, da Jesenicam soglasja Kranjskogorčanov k imenovanju direktorja sploh ni treba pridobiti. Občina Jesenice ima namreč več kot polovični soustanoviteljski delež. Tako Kranjsko Goro vprašajo zgolj za mnenje, o imenovanju direktorja pa dokončno odloči jeseniški občinski svet.

Jesenice – Na spletni strani Občine Jesenice je objavljen razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Kandidati imajo petnajst dni časa za prijavo, mandat direktorja pa traja pet let. Ta čas muzej kot vršilka dolžnosti direktorice vodi dolgoletna direktorica Irena Lačen Benedičič.

Tokratni razpis je že četrti po vrsti, trije so bili neuspešni, saga o (ne)imenovanju direktorja muzeja pa se vleče že od konca leta 2019.

Takrat se je na prvi razpis prijavila le dotedanja direktorica Irena Lačen Benedičič, ki so jo na Jesenicah tudi potrdili. A se je zataknilo v drugi občini soustanoviteljici, Občini Kranjska Gora, saj kranjskogorski občinski svetniki k imenovanju niso dali soglasja.

Razpis za izbiro direktorja so tako lansko jesen ponovili, tokrat pa se je nanj poleg Lačen Benedičičeve prijavil še kustos v muzeju dr. Marko Mugerli. Po predlogu jeseniške komisije za volitve in imenovanja naj bi za direktorico potrdili Lačen Benedičičevo, a so na decembrski seji občinskega sveta na Jesenicah zatem sklep o njenem imenovanju umaknili. Obenem pa so omenjeno ponovno imenovali za vršilko dolžnosti direktorice.

Aprila letos so razpis ponovili že tretjič, tudi tokrat sta se prijavila Lačen Benedičičeva in dr. Mugerli. Jeseniška komisija za volitve in imenovanja je občinskim svetnikom tokrat predlagala, naj za direktorja potrdijo dr. Mugerlija. A na seji občinskega sveta ni dobil dovolj glasov podpore in tako so postopek imenovanja ponovno ustavili.

Zdaj so torej objavili nov, že četrti razpis. V dosedanji razpravi so se mnenja kresala zlasti glede vodstvenih izkušenj, ki naj jih kandidat dr. Mugerli ne bi imel. A izkazalo se je, da v odloku o ustanovitvi javnega zavoda ta pogoj ni naveden, zato ga tudi v razpis ne morejo vključiti. Prav zato, ker ima več vodstvenih izkušenj, je tudi svet zavoda dal prednost Ireni Lačen Benedičič. Po pričakovanjih naj bi o imenovanju direktorja jeseniški občinski svetniki ponovno odločali še letos, ''vedejevstvo'' pa se Lačen Benedičičevi izteče konec februarja.