Priključek Kranj sever upravičen

Prometna študija je pokazala, da je novi avtocestni priključek Kranj sever smiseln in koristen. Če bodo vse aktivnosti potekale po načrtih, bo vlada državni prostorski načrt sprejela v letu 2025.

Kranj – Prometna študija je pokazala, da je izvedba projekta izgradnje novega avtocestnega priključka Kranj sever smiselna in prinaša ustrezne koristi, so sporočili iz Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS). »Če bodo vse aktivnosti prostorskega načrtovanja v nadaljevanju potekale v skladu planom, ocenjujemo, da bi bila lahko Uredba o državnem prostorskem načrtu za nov avtocestni priključek Kranj sever sprejeta na vladi v letu 2025,« so napovedali.

DARS je maja lani od ministrstva za infrastrukturo prejel naročilo, da začne prioritetno načrtovati avtocestni priključek Kranj sever. Na tej podlagi so izbrali tudi izdelovalca prometne študije s prometnim modelom, prometno-ekonomskim vrednotenjem in oceno učinka na varnost v prometu obravnavanih ukrepov na širšem območju Kranja, dodatnih tehničnih rešitev ter prostorskih in okoljskih preveritev. V sklopu študije so preverili različne scenarije razvoja prometnega omrežja, ki vključujejo izvedbo priključka Kranj sever v različnih kombinacijah ukrepov v pristojnosti direkcije za infrastrukturo in brez njihove izvedbe. »Iz rezultatov študije izhaja, da je izvedba projekta izgradnje novega avtocestnega priključka smiselna in prinaša ustrezne koristi,« so razložili na DARS-u.

DARS je tako v začetku avgusta obvestil ministrstvo za infrastrukturo, da že pristopa k drugi fazi naloge, ki se nanaša na izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za sprejem sklepa vlade o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja avtocestnega priključka Kranj sever. Trenutno urejajo pogodbena razmerja z izdelovalci za izdelavo DIIP, sledila bo utemeljitev rešitve (predinvesticijska zasnova), v nadaljevanju pa še izdelava državnega prostorskega načrta (DPN). Ob idealnem scenariju naj bi vlada, kot že povedano, DPN potrjevala v letu 2025. Po sprejemu DPN sledi faza podrobnejšega projektiranja na nivoju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, odkupi zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja, so še razložili v DARS-u.