Lubadar se umirja

V vseh gozdnogospodarskih območjih je bilo letos do konca avgusta manj od podlubnikov poškodovanih dreves kot v enakem lanskem obdobju.

Kranj – Podlubniki, ki so se v gozdovih čezmerno razmnožili po žledolomu v letu 2014 in po ujmah v naslednjih letih, se postopoma vendarle umirjajo. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije so gozdarji letos od januarja do vključno avgusta zaradi napada podlubnikov izbrali za posek 210 tisoč kubičnih metrov dreves iglavcev, kar je predstavljalo manj kot dve petini lanske količine. Temu primerno je bil tudi manjši posek: lastniki gozdov so v prvih osmih mesecih posekali 162 tisoč kubičnih metrov lubadark ali le trideset odstotkov lanske količine. »V vseh gozdnogospodarskih območjih je bilo poškodb po podlubnikih manj kot v enakem lanskem obdobju, to kaže na zmanjševanje gostote smrekovih podlubnikov,« ugotavljajo v zavodu za gozdove in dodajajo, da so letos varstvo pred podlubniki izvajali v večjem obsegu na gozdnogospodarskih območjih Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Nazarje in Slovenj Gradec, kjer je smrekove gozdove pozimi poškodoval težek sneg.

V zavodu pozivajo lastnike gozdov, da naj redno pregledujejo gozdove in naj bodo pri tem pozorni predvsem na znake napada podlubnikov – na rumeno do rjavo obarvane krošnje smrek, na odpadanje iglic ter na odstopanje in odpadanje skorje z debla smrekovih dreves. Gozdarji bodo še naprej izvajali redni nadzor v ogroženih gozdovih ter lastnikom, pri katerih bodo odkrili žarišča podlubnikov, izdajali odločbe z rokom za izvedbo poseka in zatiralnih del.