Vseslovenskega srečanja na Okroglem se je udeležilo približno tristo članov vseh slovenskih društev slepih in slabovidnih. / Foto: Primož Pičulin

Še vedno niso dosegli vsega

Na Okroglem je minuli četrtek potekalo vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih. Praznovali so stoletnico Zveze slepih in slabovidnih Slovenije ter predstavili ob tej priložnosti spisano deklaracijo.

Okroglo – Podporno društvo slepih in slabovidnih je bilo ustanovljeno pred več kot sto leti, natančneje 7. novembra 1920. Danes je naslednica tega društva Zveza društev slepih in slabovidnih (ZDSS) Slovenije, reprezentativna invalidska organizacija, ki združuje devet medobčinskih društev slepih in slabovidnih po celi Sloveniji, v katera je vključenih več kot 3.700 slepih in slabovidnih oseb.

V okviru uradnega dela srečanja pred Domom oddiha slepih in slabovidnih na Okroglem je predsednik ZDSS Slovenije Matej Žnuderl predstavil najbolj pereče težave slepih in slabovidnih. Dotaknil se je vprašanj zakonodaje in zbiranja podpisov v podporo peticiji proti ukinjanju dodatka za pomoč in postrežbo v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi ter predstavil potrebe slepih na drugih zakonodajnih področjih in razvoj zveze.

»Ob visokem jubileju se moramo zavedati, da še vedno nismo dosegli vsega, kar bi slepim in slabovidnim v celoti olajšalo življenje. Najbolj kritična sta trenutno dostop do informacij in področje komunikacije, kjer nas čaka še veliko dela, da bomo prepričali proizvajalce tehnoloških aplikacij in aparatov, naj pri razvoju pomislijo tudi na nas, ki uporabljamo vmesnike in bralnike zaslona. Obenem je zelo pomembno tudi vprašanje orientacije v prostoru in dostopnosti okolja,« je dejal Žnuderl in nadaljeval: »Napredek je bil kljub vsemu storjen, kajti nekoč so bili slepi in slabovidni popolnoma odrinjeni na rob družbe. Danes nam je ponujena možnost izobraževanja, težava pa še vedno ostaja na področju zaposlovanja.«

V predstavljeni deklaraciji so med drugim poudarili zahteve po popolnem dostopu do programov javne televizije, uresničevanju in sistemski rešitvi za povečanje prilagajanja knjižnih izdaj v Sloveniji na podlagi obveznih izvodov v digitalni obliki, pričakujejo pa tudi rešitev za vrnitev posestva Toma Zupana slepim in slabovidnim v okviru ZDSS v skladu z njegovo zapuščinsko voljo. »Poleg vrnitve posesti na Okroglem si slepi in slabovidni želimo, da bi nam omogočili čim bolj samostojno in dostojno življenje ter aktivno sodelovanje pri javnem in družbenem življenju,« je ob tem dejal predsednik MDSS Kranj Emil Muri.

Srečanja so se udeležili tudi politični predstavniki, med njimi predsednik Sveta za invalide RS in član Državnega sveta Dane Kastelic. »V Državnem svetu smo se angažirali pri zagotovitvi dostojnejših najnižjih invalidskih pokojnin, vpisu slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS, pa tudi pri zagotovitvi enakih pravic zavarovancev do invalidnine za osebe s telesnimi okvarami, ne glede na to, ali so te okvare pridobili v povezavi z delovnim procesom ali zunaj navedenega okvira,« je strnil Kastelic.