Homška učna pot ima trinajst informativnih tabel.

Na Homški hrib po učni poti

Občina Domžale je na Homškem hribu uredila učno pot, v pripravi pa je tudi pravljična pot Vilinski Homec.

Homec – Občina Domžale je po Pravljičnem Šumberku, res dobro obiskani učni poti na gozdnem osamelcu tik ob središču mesta, in po Ihanski krožni poti nedavno uredila še Homško učno pot, ki pa poteka po Homškem hribu.

»Učna pot je tu že bila, a doslej le ob vznožju, zdaj pa smo jo na pobudo lokalne skupnosti speljali tako, da se je kar dvakrat treba povzpeti tudi na 395 metrov visoki vrh. Namestili smo informativne table in lesene usmerjevalne table, sledi pa še namestitev klopi,« nam je povedala Mira Bečan, vodja Službe za turizem Občine Domžale in dodala, da drugo leto sledi še druga faza projekta, in sicer ureditev pravljične poti Vilinski Homec, ki je že v pripravi.

Homska učna pot je sicer dolga dobre štiri kilometre z višinsko razliko 114 metrov. Izhodišče in parkirišče je pri gostišču Repanšek na Homcu, za hojo pa bomo potrebovali dobro uro. Obiskovalcem z informativnimi tablami ponuja vpogled v pestro zgodovino, življenje, naravo in kamnino tega območja. Spoznamo lahko denimo različne grmovnice, vodne nevretenčarje, prodišče, vodne ptice, žegnan studenec, obeležja prve in druge svetovne vojne, smučarsko skakalnico, cerkev, Plečnikovo vilo, arheološko najdišče in spomenik, ki je posvečen Jožetu Gostiču.