Minuli četrtek so predstavili idejno zasnovo ureditve središča Žirov. Na fotografiji arhitekt Uroš Reiter in župan Janez Žakelj. / Foto: Tanja Mlinar

Prostor želijo povezati v celoto

Občina Žiri je v dvorani DPD Svoboda minuli četrtek pripravila javno predstavitev idejne arhitekturne zasnove ureditve središča Žirov.

Žiri – Ureditev središča Žirov je eden ključnih projektov, ki so jih poleg gradnje športne dvorane in doma starejših ter ureditve pločnikov na Selu občani v strategiji razvoja Žirov navedli kot ključne. »Ideja o ureditvi središča je sicer dolgoletna želja Žirovcev, prvo delavnico smo pripravili že v letu 2012,« je spomnil župan Janez Žakelj in dodal, da središče predstavlja ogledalo kraja in zato zdaj pri obiskovalcih pusti precej slab vtis. »Ta čas je središče namenjeno predvsem parkirišču, pa še to ni urejeno. V prihodnje zato želimo, da postane prostor srečevanja in druženja občanov.« Ob tem pa bodo poskušali urediti tudi prometne razmere na tem območju, tudi glede mirujočega prometa, kot zadnji izziv pa so na željo družbe M Sora dodali še možnost širitve njihove trgovine na območje nekdanjega gostinskega lokala.

Po besedah arhitekta Uroša Reiterja, ki je predstavil idejno zasnovo ureditve središča, je prostor že zdaj konceptualno dobro urejen. »Ne moremo reči, da urbanistično ni dobro zastavljeno,« je poudaril in dodal, da so zato pri načrtovanju nove ureditve bolj razmišljali o nadgrajevanju, ne pa toliko spreminjanju. »Vsaka stavba je odraz določene dobe. Naša naloga pa je povezati prostor v celoto, iz tega smo potem izhajali.« Osrednji prostor v idejni zasnovi so namenili delno pokriti tržnici, ki bi jo z drsnimi vrati ob neugodnih vremenskih razmerah lahko celo povsem zaprli. »Vsak poseg smo predvideli na način, da ga je mogoče uporabljati večfunkcijsko – tržnica bo tako tudi prostor srečevanja, dogajanja, razstavni prostor ...« Trg pred zadružnim domom naj bi imel prav tako več funkcij – v prvi vrsti kot parkirišče, ki pa ga bi bilo možno zapreti in bi bil namenjen tudi prireditvam in druženju. Veliko pozornosti so namenili še zelenju in povezavi z bližnjim potokom, ob katerem bi uredili sprehajalno pot in park, ki bi bil povezan tudi z nastajajočim domom za starejše. »Vsi posegi so prilagojeni, brez arhitekturnih ovir,« je ob tem poudaril Reiter. V projektu pa so si zamislili tudi precej novih parkirišč, tudi za potrebe doma za starejše. Namesto sedanjih 83 parkirišč, ki so po besedah župana ta čas urejena precej hektično, bi po novem na območju središča dobili 37 parkirišč več. »Iščejo se tudi možnosti za odkup dela parkirišča pri podjetju Alpina, na območju stare telovadnice, ki je predvidena za rušitev, naj bi uredili še dodatnih 27 parkirišč.« Na pomisleke nekaterih glede tako velikega števila parkirišč je Reiter odgovoril, da je smisel prostora, sploh v manjših krajih, v večplastnosti in večfunkcionalnosti, zato da bi ob omejenih sredstvih zadovoljili čim širši krog ljudi.

Projekt bodo predvidoma oktobra predstavili tudi občinskim svetnikom, in če ga bodo potrdili, bi se najprej lotili urejanja parkirišča in parka ob domu starejših, je pojasnil župan. Ob tem je še poudaril, da je to šele idejna zasnova, zato so vse pripombe dobrodošle. »Seveda pa je treba upoštevati realne možnosti in potrebe v prostoru.«