Občina Kamnik te dni gradi nov priključek Radomeljske ceste na obvoznico, kar je eden od pogojev za protipoplavno sanacijo struge in ureditev manjkajočega odseka rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici.

Pot od izvira do izliva ostaja želja

Občini Kamnik in Domžale si že vrsto let prizadevata, da bi ob reki Kamniška Bistrica, ki ju povezuje, uredili sklenjeno pešpot. Za to ne manjka več veliko, predvsem Kamničani pa morajo hkrati izvesti še protipoplavne ukrepe.

Kamnik, Domžale – Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici, kakor pravijo utrjeni, makadamski poti za pešce in kolesarje, bo v prihodnjih letih potekala od izvira Kamniške Bistrice do njenega izliva v Savo. Vsaj takšna je želja obeh občin, ki temu podrejata tudi prostorske akte in druge projekte, ki s tem sovpadajo.

V občini Kamnik del poti manjka še v Šmarci, kjer pa občina skupaj z državo v strugi ureja še protipoplavne ukrepe. »Občina Kamnik je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode pripravila projekt PGD na podlagi idejne zasnove poplavne študije, ki je ob reki Kamniška Bistrica predvidela tudi prostor za rekreacijsko os. Oba projekta, reševanje poplavne varnosti in nadaljevanje rekreacijske poti do meje z občino Domžale, sta tako združena v skupen projekt. Za dokončno sklenitev rekreacijske povezave z občino Domžale moramo izvesti približno 800 metrov kolesarske povezave, ki se bo gradila sočasno s protipoplavnimi ukrepi,« pravi župan Matej Slapar, ki si želi, da bi bilo to narejeno v prihodnje pol leta. Eden od pogojev države v zvezi s protipoplavnimi ukrepi je izgradnja priključka na kamniško obvoznico z Radomeljske ceste, kar občina gradi prav te dni. Nato bodo porušili tudi protipoplavno neustrezen most pri Virtusu, ko pa uredijo še lastniška razmerja oziroma opravijo menjavo nekaterih zemljišč, bodo lahko uredili še manjkajoči del v Šmarci. Državna sredstva so zagotovljena, pravijo na občini, in se bodo po potrebi prenesla v prihodnje leto.

Če je v Kamniku najbolj problematičen odsek v Šmarci, v Domžalah, kjer je pot sicer lepo vzdrževana in ponuja številne, zelo raznolike možnosti druženja in rekreacije, občani pogrešajo predvsem povezavo od Štude do Male Loke, kjer je pešpot sedaj prekinjena. »Odcep od Štude do Male Loke je že nekaj časa aktualen, projekti so praktično narejeni, sredstva za izgradnjo poti in dodatne opreme ob rekreacijski poti Kamniške Bistrice so rezervirana. Trenutno je v ospredju prav sanacija desne brežine Kamniške Bistrice od Štude pa vse do Bišč oz. dalje do občinske meje z Dolom pri Ljubljani. Še naprej izvajamo sanacije obstoječih spodkopanih zidov in zajed z novimi zložbami, kar je največji in najzahtevnejši poseg ob urejanju poti. Težave so tudi pri pridobivanju potrebnih zemljišč. Prav tako so nekje problematična še vodovarstvena soglasja, saj je lokacija na poplavnih področjih. Upamo, da bomo že v tem letu ali najkasneje prihodnje leto uredili tudi ta odcep rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici in namestili ob pot urbano opremo, kot smo jo v zadnjih letih praktično ob celotni poti. Trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje za prečkanje Homške mlinščice v Mali Loki,« pa je stanje projekta v domžalski občini pojasnila podžupanja Renata Kosec.